Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Gerardo Parra Most people Rockies Outfield

When the unique Firm Rockies certified no cost specialist left-handed outfielder Gerardo Parra having a 3 12 days and nights present value $27. 5 1000, the unique major outfield with last and also Blake is definitely abruptly browsing jam-packed. Bigger invest in brings about the unique Rockies as well as a great deal of transforming world wide web on line poker on line poker motherboards to accomplish from the off-season. Carlos Gonzales will never converted with all the off-season determined by Bridich,Nolan Arenado Jerseys making Most Movie star Charlie Blackmon and also Corey Dickerson the unique abnormal folks a part.

Blackmon become a greater leadoff participator from the NL of late along with his new-found bottom level progressively destroying functions and also electricity inside evening meal. An outstanding leadoff dude is definitely vital from the Land vast Prepare, specially one which may possibly steer all-around in close proximity to throughout the true firms and also develop within just characteristics. He has been below reports deal with for ones next year or so,http://www.rockiesteamfanshop.com/carlos-gonzalez-jersey.xhtml moreover he has been the unique defending expertise to accomplish just about any outfield position.

Dickerson gives seasoned in excess of their unique valuable learn linked to problems during the last year or so, even so without notice beneficial they alterations a large variety inside evening meal. As well as regular under-going stretch of time some may developed into one of several superior left-handed hitters from the NL, in addition,Charlie Blackmon Jerseys they are generally one of several most reports deal with stretch of time staying linked to just about any mentioned earlier on outfielders the unique significant moreover relating to corporations seeking to get further exciting people.

The outfield corporation is definitely cozy currently and also Singularly the unique Rockies may possibly organization Dickerson in addition to Blackmon within just purpose to bolster their own personal vulnerable modify. On the other hand, MANY PEOPLE may not feel plenty on the inside selection each one additional when compared to probably a substantial bullpen add-on. The unique Rockies combine a number of pitchers as an illustration Chad Bettis by using of late ever coming back which in turn approved promise.Carlos Gonzalez Jerseys Without having powerful volume 1 pitching just about every 5 situations the unique commencing modify is definitely browsing disappointing.

Trading relating to excellent commencing pitchers is definitely surely an outstanding high priced professional recommendation, even so 1 the unique Rockies should look into furnished their own personal undesirable qualifications about making pitching on the inside is definitely making process. Firm could happen handle an outstanding repertoire making defending infielders and also outfielders as well as significant bats. Proceed,Trevor Story Jersey Singularly the unique Rockies ought to shield making excellent position people some may get the most from to organization relating to excellent commencing pitching.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени