Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Get ranking the most effective throwback outfits MLB clubs donned Friday regarding Reverse the particular Time

If an individual woke through to Friday, switched over a video game and also considered, „Wait an additional, will be my own your bed an occasion equipment?! inches there is certainly justification to the: Ten MLB clubs flipped again the particular time simply by sporting old style outfits for game titles.

Now we all check out an individual, the particular simple audience, to aid us all get ranking your chosen with the ten outfits used with this great summer season evening. And also in order to learn in regards to the seems, http://www.angelsauthenticshop.com/cameron-maybin-jersey-c-6658/ next stick to alongside following your Ranker. In order to very own some of these great strings, that can be done in which, also.

To enjoy Ken Griffey Jr’s access in to the Hallway regarding Celebrity this kind of saturday and sunday, http://www.angelsvipshop.com/cliff-pennington-jersey-c-7462.shtml the particular Reds travelled with all the vest-style pinstriped shirt which they donned inside 1999 and also 2000 (the pinstripe seem they will donned inside the 90s failed to hold the african american fall darkness around the staff logo).

The Braves travelled using a type they will donned regarding a small number of periods coming from 1968-71, which includes their particular NL Gulf subject yr inside ’69. In which yr observed Hank Aaron have got certainly one of his / her very best periods: With age thirty five, Aaron struck. http://www.angelsofficialshop.com/yunel-escobar-jersey-c-7543/ 3 hundred together with forty four homers.

The Reds finished up conquering the particular Braves, 6-3, directed simply by Joey Votto’s homer-and-two-RBI evening.

The Cubs and also Mets acquired any struggle with the ’80s. http://www.angelsplayershop.com/albert-pujols-jersey-c-7658.xhtml The particular Mets donned their particular dull outfits together with blue-and-orange broiling which they rocked coming from 1982-86. (While they might maintain the broiling, another yr highlighted a fresh software regarding „New York“ accompanied by any obstruct correspondence „New York“ the season right after. )

Meanwhile the particular Cubs donned the particular pullover pinstripes coming from 1979-89. It’s really a shirt in which caused it to be to be able to a couple of NLCS. http://www.angelsproshoponline.com/cameron-maybin-jersey-c-8706/

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени