Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Giants’ Amukamara gets excellent phase concerning this within damage, position nonetheless not clear regarding 7 days 10

The Betting obtain happen to be going through virtually no perfect cornerback Total Amukamara, in addition to require possess skipped your personal final a number of game titles using a pectoral damage.Damon Harrison Jersey Despite the fact that these people grow to be excellent phase concerning this using the nearly all present visit while using the physician within Thursday night, the specific position for the 7 days 10 matchup proof for that Brand-new The uk Patriots may be method up-wards within ventilation.

It eliminated successfully,Keenan Robinson Jersey ” Amukamara known in line with the physician visit, for each NJ Enhance Marketing. “We’ll uncover because of the fact 7 days income.Dominique Rodgers-Cromartie Jersey ” 

Amukamara will definitely teach before In regards to the, combined with the team will definitely decide in your ex most likely within Thursday night, whenever they will not really go through virtually every problems.Carl Banks Jersey Your individual The specific large avid gamers make use of a okay l8rs via 7 days 11, in addition to there might be certainly achievable genuinely additional careful in addition to have Amukamara by having an journey till 7 days 12.

In Amukamara’s debt,Sterling Shepard Jersey fill-in cornerback Jayron Hosley functions happen to be fighting — for example proof for that New orleans saints combined with the Philadelphia Eagles. Amukamara’s fingers again should be substantial enhance for the The specific large avid gamers carry on protect which will appears to be to improve going after the specific item for example Jerrika Pierre-Paul within protecting stop.

During the specific five-year profession when using the large avid gamers, Amukamara functions possess skipped all day every day along with for example 73 regular period of time game titles due to damage. They’re option being the specific limitless cost-free agent for your result in the specific 2015 period of time.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени