Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Globally heating system may surpass 1. 5 degree concentrate on via Birmingham talks via 2026

May 9 (UPI) – Globally temperatures may improve greater than 1. 5 amounts Celsius via 2026 once the Interdecadal Off-shore Oscillation modifications in to a great phase.

The Interdecadal Off-shore Oscillation, as well as IPO, is surely an ocean-atmosphere atmosphere pattern that data environment styles in addition to globally temperatures.http://www.saintsgoodsonline.com/brandin-cooks-jersey-c-3681.shtml It’s such as the Off-shore Decadal Oscillation, nevertheless deals with a big the main real Off-shore.

According with a completely new investigation via atmosphere scientists within the University related to Melbourne, a confident phase IPO may considerably accelerate globally heating system.

The IPO provides stayed in the harmful phase simply because 1999, nevertheless considerable oceanic in addition to atmospheric heating system over the last three years signifies the particular pattern may be concerning the edge from the alter.Drew Brees Jersey

„Even once the IPO remains in the harmful phase, the actual analysis displays most of us might nonetheless probably notice globally temperatures divided using the 1. 5 amounts Celsius guardrail via 2031, in . detective Expenses Henley mentioned in the info release.

Global temperatures have elevated rapidly all through earlier great phases,Willie Snead Jerseys between 1925 in addition to 1946 in addition to once more via 1977 to be able to 1998. One more great phase may once again motivate growing temperatures.

„If our planet is always to have any type of desire related to meeting the particular Birmingham concentrate on, governing bodies will need to pursue recommendations that not only reduce emissions nevertheless eliminate carbon dioxide within the atmosphere, in . Henley mentioned.P. J. Williams Jerseys „Should most of us overshoot the particular 1. 5 amounts Celsius limit, we ought to nonetheless attempt to supply globally temperatures back again in addition to stabilise them all that level as well as decrease. „

The final results associated with the newest investigation, launched inside the journal Geophysical Analysis Figures, signifies the actual slowdown inside globally heating system over the last 20 years may be referred to with the IPO’s existing harmful phase.Archie Manning Jerseys

„Although our world provides continuing to be able to comfy through the short-term slowdown simply because near to 2000, the particular reduced cost related to heating system because period of time may have lulled most of us in to a phony sensation related to safety, in . Henley mentioned. „The great phase in the IPO will most likely correct this specific slowdown. In that case, we could assume a great pace inside globally heating system inside the coming many years. „

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени