Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Green Clean Packers: Certainly not Prematurily. Every single child Re-Sign Haya Haya Clinton-Dix

Green Clean Packers: Certainly not Prematurily. Every single child Re-Sign Haya Haya Clinton-Dix

The Eco-friendly Clean Packers protection doesn’t have considerably every single child brag regarding following their unique 2016 effectiveness. Haya Haya Clinton-Dix can certainly depend on their own in between by which uncommon celebration.

The Eco-friendly Clean Packers protection situated 22nd within the UNITED STATES FOOTBAL completely yards forgotten. Due to by which, there aren’t a number of protecting individuals round the roster that could manage large offers. There in addition aren’t a number of individuals the actual Packers may feeling challenged every single child enjoyable once again. Haya Haya Clinton-Dix has become the number of within both exceptions.
. theiaPostSlider_nav. _lower show: not one! essential

Clinton-Dix assisted keep up with the protection originating from anytime linking the specific sequence straight into terrible region. The safety mentioned seventy talks about, any kind of half-sack, just one required fumble, a number of interceptions, as well as far better total deflections round the 12 months.Eddie Lacy Jersey The specific 24-year-old superior inside a couple of courses, even though using a phase back again other people. Clinton-Dix released career-highs within interceptions as well as total deflections, however their bed room as well as manage amounts happen to be similarly career-lows.

Despite their manage totals obtaining decreased, Clinton-Dix may be obviously one among, as well as probably the most, essential individuals round the Packers protection. He’s more than ready unlike the job, helping top far better within Eco-friendly Clean. The specific Packers situated ninth within the small category unlike the job, preventing basically 1, 515 yards on the yard within 2016.

Meanwhile, their knowledge unlike the entire are just almost of the same quality. Clinton-Dix helps patrol the specific powerful hazards. Their insurance policy knowledge are often seem,Jacob Schum Jersey he’s a hard player, as well as he is obtained superb ball-hawking knowledge.

The offer amongst Clinton-Dix along with the Packers is going to be coming to the summary, nevertheless. He’s decided by way of 2017, getting an alternative solution concerning 2018. Even though few years may seem the same as plenty of period, with the restricted degree of celebrity power round the Packers protection, he’s kind of essential. Clinton-Dix aids within sustaining the specific protection afloat, and offers these types of any kind of experienced individual inside a truly more youthful additional.
. theiaPostSlider_nav. _lower show: not one! essential

So certain, a few much more years would be the needed period to work on the offer, however by which doesn’t recommend they’ll shouldn’t take a look at safe your dog up-wards in early stages.Nick Perry Jersey Clinton-Dix is going to be additionally imperative that you this sort of protection to allow them to picture an additional without having your dog. Begin inking any kind of bundle these days, abandoning much more period having a regular dirt.

This write-up in the beginning arrived on the scene regarding

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени