Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Gwen Stefani gushes concerning ‘amazing’ Blake Shelton through Glamour honours

LOS ANGELES, The fall of. 15 (UPI) – Gwen Stefani couldn’t aid nevertheless gush concerning Blake Shelton within the 2016 Glamour Females in the 12 several weeks Honours on Friday.

The 47-year-old singer skilled just enhance for your 40-year-old country celeb concerning the red-colored carpets in addition to thanked Shelton inside the female’s recognition speak.

„It’s incredible undertake a nearest buddy such as this guy, in . Stefani knowledgeable Enjoyment Today related to just how Shelton aided the girl to be able to recuperate following a female’s difficult divorce proceedings via Gavin Rossdale.Robert Quinn Jersey „He’s an incredible person. „

„This 12 several weeks have been for example an individual mentioned, ‘Hey, wake up! the in addition to We’d already been for example, ‘Whoa! Also my own Head of the family!Mo Alexander Jersey the ALL OF US thought We’d already been watching inside color, nevertheless i’m simply genuinely watching inside color, in . the lady extra. „I didn’t realize ALL OF US reaches the actual cocoon ready to bust-line aside. „

Stefani in addition to Shelton confirmed their very own connection inside Nov 2015 subsequent busting utilizing their specific companions, Rossdale in addition to Miranda Lambert,Benny Cunningham Jersey formerly inside the 12 several weeks. The particular singer proven on her behalf account journey simply because although getting the girl Glamour recognition.

„I’m consequently grateful to be able to everybody near to myself that aided myself this year. It absolutely was the actual charming time period, in . the lady mentioned. „To my own children,William Hayes Jersey to be able to my personal family members, to be able to Blake Shelton regarding the actual hug myself in order to living – many thanks a great deal. „

Stefani last released the particular documenting It’s this particular how the details Seems as if inside goal, including the particular one „Used to be able to Really like You“ concerning Rossdale. The particular singer recognized inside the 12 , issue related to Glamour that the female’s divorce proceedings have been a great „embarrassing“ experience.

„People might condition no matter what they wish to concerning myself.Pharoh Cooper Jersey.. in addition to ALL OF US don’t get too influenced. Nevertheless ALL OF US didn’t would really like these to think We’d already been faltering, in . the lady referred to. „There’s practically nothing unusual about how precisely ALL OF US skilled. „

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени