Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Harry Styles creates completely new melody ‘Sweet Creature’

May 3 (UPI) – Tunes celeb Harry Styles released a fresh melody this specific seven days.

The 23-year-old United kingdom singer opened up the particular one „Sweet Creature“ on Thursday while watching release related to their own debut solitary documenting.

„Sweet Animal can be acquired at this time. Documenting will be 10 occasions. I am accessible generally. Really like an individual. THEY’D,Paul Kruger Jersey in . she or he published to be able to their own 20 9. 9 thousand Twitter posts enthusiasts.

„Sweet Creature“ is surely an conventional traditional acoustic ballad which include the particular lyrics, „Sweet animal, nice animal or even Wheresoever ALL OF US continue, you’ll supply myself home or even Nice animal,Sam Mills Jersey nice animal or even When i venture out related to road, you’ll supply myself home. „

Styles’ solitary documenting may even are the music „Sign in the Times“ in addition to „Ever Simply because New york. in . She or he discussed the particular documenting which is person personality inside the May 4 issue related to Shifting Rock and roll.

„I didn’t desire to produce ‘stories, ‘“ the particular celeb mentioned.Michael Thomas Jersey „I wished to produce my own stories, items that happened in my opinion. The particular number-one stage have been WE required in truth. We’d not really completed that just before.

„The 1 subject that attacks the particular most difficult is really really like, whether it is platonic, personal,Brandin Cooks Jersey patient this particular, getting this particular, shedding this particular, in . she or he extra just before credit rating she or he have been affected having a present connection. „She’s a massive the primary documenting. „

Styles discovered recognition just like a individual within the real son group 1 Route,Sterling Moore Jersey which was already by having an eternal hiatus simply because 12 , 2015. She or he launched this morning he might marketplace their own solitary documenting about the planet go to inside the decrease.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени