Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Harvard starts a fresh iphone software that expectations might protect USA FOOTBAL players’ health

The outstanding thoughts together with Harvard in many cases are task their own component to help together with generating sporting activities a smaller amount harmful in addition to assistance the actual people wholesome.

The NFLPA introduced concerning Thursday night night the particular Sporting activities People Well being Take a look at together with Harvard University, which frequently investigates the particular physical fitness related to prior people, released a fresh well being iphone software regarding iOS referred to as TeamStudy. It absolutely was created utilizing Apple’s ReseachKit, which has been released in order to designers earlier goal.

TeamStudy aspires to help prior in addition to present USA FOOTBAL people determine medical issues in addition to turn out to be a lot more conscious of achievable health issues concerning storage space, stability, cardio well being,Barry Church Jersey pain in addition to flexibility. It’s not just sporting activities people who can create the particular evaluation. It’s ready to consider people, enabling regarding researchers in order to take a look at sports athletes in addition to non-athletes, likewise.

„By supplying the particular Sporting activities People Well being take a look at for the iphone software, we’re good at effortlessly get information via individuals with the region, allowing most of us to be able to raised recognize the particular every single day measures regarding prior USA FOOTBAL people, within.Michael Irvin Jersey stated Alvaro Pascual-Leone, the main thing examiner regarding TeamStudy.

„Traditionally, most of us take a look at individuals in the area, lowering in order to get their own real-life, day-to-day knowing — for instance, understanding factors for instance pain in addition to every day movement. Utilizing ResearchKit, most of us can rapidly determine styles through which can result in remedies regarding healthcare problems experienced simply by prior USA FOOTBAL people.Alfred Morris Jersey

One prior individual that is actually extra for your iphone software, not just inside the style, nevertheless it’s checks, will probably be Dat Nguyen — any type of prior linebacker for that Dallas Cowboys. These people clarifies exactly how this kind of iphone software may help likewise present in addition to formerly people.

„As any type of prior linebacker using the Dallas Cowboys regarding much better many years, I can inform you through which data will probably be crucial that you achieve success. Following all of us quit the game, there isn’t adequate facts produced for all those to comprehend our personal express regarding well being,Charles Tapper Jersey within. Nguyen stated. „For many years, we’ve requested oneself this kind of inquiries: ‘Should my own, personal navicular bone possess everywhere near to much pain? Will probably be my own, personal storage space regular? Is one able to think about my own, personal cardio well being?L. P. Ladouceur Jersey ’ TeamStudy allows the particular Harvard researchers in order to response this kind of inquiries in addition to discuss the important thing elements in addition to a large amount of all of us. „

In add-on in order to Nguyen’s benefits, Management linebacker Display Herzlich might rely on speed using the iphone software supplied their own position like a person inside the particular NFLPA’s Expert cell. Their own greatest takeaway gets to the actual fact Harvard might nowadays are able to accomplish „thousands a lot more prior people. „

Baylor released a similar plan which frequently makes use of any type of NAVIGATION DEVICE monitor permitting employees in order to discover any type of player’s heartrate in addition to „athletic preparedness. „

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени