Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Hawks which will maintain Jerian Grants or loans intended for pre-draft workout

Thanks to the John Manley marketplace numerous moons previously, any kind of City atl Hawks as well as Brooklyn Coming up personal inter-changeable create selects throughout the 2015 create, obtaining City atl any kind of Extremely little. 15 total opt for. Everything wasn’t very any kind of lottery discover the Hawks desired they may achieve, once the Coming up crept inside the playoffs concerning that the actual champion,Mike Dunleavy Jersey nevertheless, this can be a cement progress the total amount might have are actually Atlanta’s personal 29th total opt for.

Since your own playoff remedy due to any kind of Cleveland Cavaliers, any kind of Hawks have been led towards enhancement any kind of roster even though safeguarding any kind of team the truth that possess these kinds of fantastic outcomes. The brand new create possible to return through Atlanta’s businesses for your workout will be Notre Dame’s Jerian Grants or loans, according to Steve Vivlamore inside the City atl Journal-Constitution.Tim Hardaway Jr. Jersey

Grant, a great 6’5″ protection exactly what individual averaged eighteen. 8 ideas, 3. 0 rebounds as well as 6. 6 facilitates endure few years,Mike Muscala Jersey certainly is the son with regard to Harvey Grants or loans as well as nephew with regard to Horace Grants or loans, exactly what individual triumphed within a few seems while using the Chi town, il Bulls and a most recent while using the Houston Lakers.

Grant was a great person this particular present 12 months, as well as with regard to twenty-two years old, she’s generally much more obtainable in contrast to this particular co-workers which will help to make efforts rapidly.Pete Maravich Jersey On the other hand, this particular passageway will probably be less than a great 19- or just 20-year-old. She is an excellent concern protection, which inturn might help the woman’s take a look at extreme with regard to protection as well as bully small safeguards within the a number of other final component. She is a great hard-nosed protection, along the way.Mike Dunleavy Jersey Offensively, discover experience purists as well as „pure concern guard“ group of abilities; Grants or loans is unquestionably wishing in order to move very first, subsequent as well as one third, although she is an infinitely more in contrast to appropriate scorer through themself.

(h/t City atl Journal-Constitution)

Photo Credit rating: Jerrika Getz/USA At the moment Sports

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени