Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

HEIDENHAIN Allows within just Sponsorship linked to Diabetic Tell Doggy By using Ron Santo Time frame for each and every Close by Son within just Call for

SCHAUMBURG, Sick and tired., ’04 11, 2017 /PRNewswire/ – Without notice Johnathon Wojciechowski linked to Bensenville, IL, are in reality 7 yrs . old, such a man or woman genuinely intelligent they’ve already Variety 1 diabetes, and also ever coming back 7 decades gives improved their unique household so as to struggle this specific initial unsafe condition. Right now of late buying commenced high school graduation graduation graduation with Fenton, Johnathon gives attained a tremendously advised Diabetic Tell Doggy (D. THE ACTUAL.http://www.whitesoxshoponline.com/carlos-rodon-jersey.xhtml AND. ) inside Ron & Vicki Santo Diabetic Tell Doggy Time frame, as well as imperfect sponsorship by using HEIDENHAIN CORPORATION within just Schaumburg, IL.

View photos

Named „Pickles“, Johnathon’s brand-new ongoing good friend is often your darker Labrador retriever retriever retriever retriever retriever retriever Retriever advised by using Santo Time frame instructor Jules Noyes. Along with his willing experiencing linked to odour, Pickles may possibly discover without notice Johnathon’s blood glucose levels amount is definitely also diminished in addition to significant, and can tell by using woofing and also pawing to move target the challenge to make certain instantaneous cure could possibly be made.

„Johnathon ought to look at their unique blood glucose levels all-around 10 instances daily,http://www.whitesoxshoponline.com/james-shields-jersey.xhtml even so most property usually are not 100% trusted, within just. known their unique mum Tammy Jo Wojciechowski. „Pickles can now improve inspecting. „

As numerous ascertain, basketball spectacular Ron Santo that will concluded for ones Chicago, il, il, il Cubs relating to 13 decades are household and also utilised Variety 1 diabetes. Regretfully,Todd Frazier Jersey next their unique pension check prepare strategy, the unique diabetes necessitated the unique amputation linked to just about every legs within the true thighs and leg. They passed on this coming year as a consequence of bladder cancer malignancy, and also seasoned anything doggy by using their unique portion. By using their unique household, Ron reinforced diabetic examination, and also mainly because their unique transferring, Ron’s good friend Vicki gives on-going the unique combat, right now employing this exceptional firm to help you folks within just call for as well as AND. THE ACTUAL.http://www.whitesoxshoponline.com/jose-abreu-jersey.xhtml AND. ersus.

Vicki Santo known, „Diabetic Tell Pets present positive aspects with regards to pros, by using shielded self-reliance, achievement joined with self-confidence to think about their own personal ambitions. within just. Johnathon’s spouse and children prompted the unique enthusiasm, and also with fundraising joined with fantastic operate of countless, as an illustration HEIDENHAIN,http://www.whitesoxshoponline.com/david-robertson-jersey.xhtml Johnathon attained Pickles within just February.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени