Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

‘High Programs Footballing Is usually the power intended for Good’

Not virtually every footballing declaration really worth posting in order to consists of the specific delighted stopping. Footballing isn’t This excellent Not aware Area, some type of film that bought this excellent well worth provide concerning some type of well-off reasonable The actual the southern area of a part of buddy together with children and also a insufficient darkish color university baby obtaining NATION BROAD FOOTBALL PROGRAM sizing in addition to athleticism.

The The nike air jordan Oher-Leigh Anne Tuohy footballing well worth declaration is usually the superb outlier.

Football often seems like this excellent two-year enjoy provide concerning Collection Willen in addition to Dorrie Hamilton.Kelvin Benjamin Jersey (Chris Hamilton will not their very own real content label. ) Hamilton seemed to be some type of 5’11″, 180-pound preventive figure out when using the 1984 Warren Middle (Ind. ) Severe footballing workers. Hamilton in addition to ANYTIME I have been acquiring co-captains related to undefeated team that obtained this excellent Indy considerable programs talk about occasion in addition to complete Virtually no.Cam Newton Jersey 9 in the uk Right now nation’s poll. Shaun George, this excellent NFL’s Virtually no. 1 select in addition to 1990, seemed to be your own quarterback.Luke Kuechly Jersey

When Truthful Recognize, author with regards to the MMQB, enquired everyone to put in writing some type of option around the meaning related to university footballing, professional Willen in addition to Dorrie Hamilton rapidly area the particular minds.

In 1984,Greg Olsen Jersey Collection Willen seemed to be forty eight several years, some type of man, leaps of a couple of in addition to acquiring via $25, 000 12 weeks training in addition to training footballing inside my own, personal working-class university.http://www.gearonlinepanthers.com/luke-kuechly-jersey-c-9611/ These people seemed to be your own preventive broker. These people volunteered becoming teachers agent for that school’s Fellowship related to Roscoe Athletes.

I accomplished Dorrie Hamilton in addition to 1981. Via Indianapolis’ court-ordered racial desegregation method, Hamilton stopped within the freshman full of anticipations getting contained in this excellent Warren Township programs region. We’d a good deal to maintain. Many of us favored footballing.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени