Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Honeywell confirms to be able to $800, 000 great

WASHINGTON, 03. thirty-one (UPI) – Honeywell Client Products Inc. Thurs chose to invest the actual $800, 000 city and county charge to resolve expenses it is Duracraft extra did not notify the client Product Protection Charge promptly concerning incidences such as it is humidifiers,Nate Sudfeld Jersey ceramic heating elements in addition to baseboard heating elements.

Honeywell acquired Duracraft inside May 1996.

The CPSC intended Duracraft began obtaining problems in regards to the ceramic heating elements smoking cigarettes as well as flaming inside 1990. Inside 12 , 1995, the business began obtaining problems concerning baseboard heating elements smoking cigarettes as well as flaming.Charley Taylor Jersey Through February 1996, Duracraft skilled uncover of a the least thirty-three incidences such as ceramic heating elements in addition to 68 evaluations such as humidifiers. Inside Nov 1996, the actual 6-year-old child died in the fire place such as the humidifier.

The CPSC billed Duracraft related to declining to be able to declaration the particular fire place dangers. Honeywell recognized simply no wrongdoing inside stating indeed to cover the particular great.Sonny Jurgensen Jersey

Duracraft appreciated 1 thousand humidifiers, 50, 000 baseboard heating elements plus much more when compared with 1. 6 thousand ceramic heating elements inside 1997 in addition to 1998. The particular keep in mind integrated variations DH-901 by way of DH-904 together with day time guidelines sliding between 900101 in addition to 941231 in addition to most style DH-3001 by way of DH-3006 versions.

The style CZ-520 Space Saver baseboard heaters’ outdoors property consists of bright thermoplastic and also a darkish steel bbq barbeque grill and contains two heat handle control keys concerning the proper element.Jordan Reed Jersey The particular ceramic heating elements have been provided beneath the Duracraft in addition to DeLonghi manufacturers. Duracraft variations CZ-303, CZ-304, CZ-308, CZ-318, CZ-319,Russ Grimm Jersey in addition to DeLonghi style CER-1 are usually vunerable to the particular keep in mind. The particular style amount can be found about the steel content label concerning the bottom in the heating system device.

For more information in regards to the 3 recalls, make contact with HCP through (800) 431-2165.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени