Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Houston Texans QB Ben Savage formally eliminated versus. Oakland Raiders

The Houston Texans formally eliminated quarterback Ben Savage having a concussion with regard to Saturday’s AFC wild-card playoff online game from the Oakland Raiders.

Outdoors linebacker Steve Simon (chest) additionally had been eliminated upon Friday’s damage statement for that Texans (9-7). Houston is actually likely to once again make use of Akeem Ding from outdoors linebacker instead of Simon,Andre Johnson Jerseys that initially had been hurt inside a 7 days 11 reduction towards the Raiders within South america Town upon November. twenty one.

Texans trainer Expenses O’Brien previously this particular 7 days called Brock Osweiler since the beginner more than Savage, that continual the concussion within final Sunday’s reduction towards the Tn Titans.DeAndre Hopkins Jersey Savage hasn’t however removed the actual NFL’s concussion process.

For that Raiders (12-4), remaining deal with Jesse Penn (knee) as well as Nate Allen (concussion) had been formally eliminated.

Penn,Tyler Ervin Jerseys that began 155 consecutive regular-season video games, had been hurt within the 4th one fourth associated with final Sunday’s reduction towards the Colorado Broncos.

Beginning correct deal with Menelik Watson is actually likely to change left aspect within Penn’s placement, along with Austin texas Howard getting Watson’s location.John Simon Jerseys

Raiders first year quarterback Connor Prepare can make their very first profession NATIONAL FOOTBALL LEAGUE begin from the Texans. The actual Raiders experienced absolutely no additional option along with Professional Bowler Derek Carr away having a damaged lower-leg as well as back-up Shiny McGloin’s remaining make damage leading to him or her to become restricted used this particular 7 days. McGloin is actually likely to end up being Cook’s back-up towards Houston.

The actual 23-year-old Prepare includes a complete associated with thirty button snaps within their NATIONAL FOOTBALL LEAGUE profession,Brock Osweiler Jerseys just about all within the regular-season climax whenever he or she arrived set for the actual hurt McGloin. Prepare had been fourteen associated with twenty one with regard to a hundred and fifty back yards having a landing, a good interception along with a dropped fumble from the Broncos.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени