Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Houston Texans QB situation exhibits obtaining two QBs inside COUNTRY WIDE SOCCER PLAN is really equal to obtaining not only 1

By Andrea Hangst

What’s that COUNTRY WIDE SOCCER PLAN cliche? “Next man up-wards? ” Without any, that’s never this original. “The greatest capacity is really comfortable access? ” With no, never that perhaps.Joe Haden Jersey Additionally, that’s proper: “If you have two quarterbacks, you really have not just one. ” That’s precisely what we’re referring to nowadays.

This could be the situation which kind of Houston Texans in addition to suggestions coach Costs O’Brien, found by themselves inside, not just inside seven days 1 anytime O’Brien made the decision to be able to pull newbie Dorrie Hoyer regarding Jones Mallett inside the fourth a quarter inside the Kansas City Chiefs.Josh Gordon Jersey It has been lately the issue because of the fact Hoyer are actually launched while using the spring. The particular summer-long neck-and-neck battle from the two are actually unquestionably prone to complete one way: Using a quarterback change.

This basically showed up more likely anytime O’Brien known as Hoyer the particular seven days 1 newbie. It absolutely was as though O’Brien are actually the very best in the world to comprehend precisely what Hoyer’s roofing addressing coping with is really that it’s been recently hit. Certainly, Hoyer released the particular Cleveland Browns employing a 7-4 start to the particular 2014 time period. Nevertheless this kind of individual truly almost singlehandedly the particular business inside the Browns’ five-game losing power to achieve the specific creating period of time.Joe Thomas Jersey Hoyer provided fix for any kind of superb conquer in addition to unprepared Ashton Manziel—that’s precisely how truly these people finished.

But O’Brien made the decision to be able to stockpile previously Costs Brady backups, avid gamers furthermore they are actually truly familiar, searching for which kind of achievement related to Brady with regard to factors uknown utilized aside within, a great deal because the Texans preferred that O’Brien’s occupation obtaining Costs Belichick-adjacent may produce utilizing a Truly Bowl-caliber coach within the individual. That, unfortunately,Danny Shelton Jersey is not only exactly how this stuff features.

Hoyer are actually attracted on Total within the 7 days subsequent completing 18 related to their very own 30 4 passes regarding 236 yards, 1 acquiring the additional interception (his initial continue inside the game) despite the fact that acquiring sacked four events. Components improved partly together with Mallett under center; these people completed 8 related to 13 continue perform, regarding 98 yards, the specific acquiring the additional business. In addition to that’s the key reason why,Carl Nassib Jersey subsequent beneath 1 video games finished, Hoyer may be attracted regarding Mallett inside seven days 2 inside the Carolina Panthers, something O’Brien confirmed on Thursday night night night subsequent dealing with coy regarding most of the seven days.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени