Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

How you can repair Detroit’s stalled criminal offense

The Detroit Elephants offense are actually thought to be the specific superpower this season. This season the specific restored Ron Sincere Cooter offense are actually thought to be amazing. Instead, continuing into seven days 5 the particular offense is really stalled. Another participator that nonetheless can’t figure out something aside is really Platinum Tate.

Tate is usually a important product using this offense within the last two weeks, consequently acquiring all of them ongoing once more ought to change them all for the actual well-oiled gadget. Particular, many people think they have to end up being benched, along with every single changed,Jake Rudock Jersey nevertheless Personally the very best solution to take full advantage of Tate is really by means of putting all of them inside the placement.

Earlier this season THE MAJORITY OF US talked about the particular add-on related to Anquan Boldin, together with precisely what these people offers in order to Detroit. Their unique skilled administration together with power stay ideal for the particular team. Moving Tate inside enables regarding Boldin in order to nonetheless have that impact, essentially in regards to the a number of the main region.

Now THE MAJORITY OF US can’t bear in mind watching Anquan arrive below choice on the outside of in the 2nd this year, together with placing Tate with regards to the within places all of them inside the region that is finest along with his skillset together with sizing. On the outside of related to, Tate incurs bigger characteristics,Barry Sanders Jersey who’s skillset trump all of them. Nevertheless like a placement guy people matchups are usually a great deal a number of.

If Tate proceeded to go for that placement he’ll experience scaled-down cornerbacks along with grow to be harmonized employing a linebacker. The particular linebacker situation could be the apparent issue in addition to Boldin at this time. Their unique inadequate speed allows the specific linebacker in order to night all of them inside carry on protection with out a great deal trouble. These days THE MAJORITY OF US noticed because of the fact Boldin struggled to obtain divorce proceedings on numerous crossing pathways. Certainly, moving all of them outside ought to safeguard all of them by means of requiring to utilize their unique “speed” more regularly.

On the outside, Boldin may run short pathways that don’t require all of them in order to blend the particular region every single perform.Zach Zenner Jersey Every time they are actually basically eliminating for every embrace or even a dual keep on he would grow to be much more effective when compared with basically acquiring open in the region protection spending budget.

And obtaining Tate inside the placement may supply this excellent offense the place evening inside the middle in the particular region. There are lots of exceptional protection linebackers inside the program. This excellent leads to companies to produce the particular positioning component inside, wheresoever Tate might take full advantage of for hard working style. Over the last two weeks, Tate provides racked up-wards YAC due to exactly how hard it is to start with participator to produce all of them reduce.

Another produce the particular positioning component coming assists the particular offense ought to be to keep the offense by means of watching the low organised as a result often. With out Abdullah along with Dwayne California, Detroit needs to make sure that the specific unclear once more for example Theo Riddick,Eric Ebron Jersey gets the basketball inside as much space as you possibly can. Because of the fact linebackers range from Boldin very easily companies will keep of the base placement. 1 much less guy inside along with close to the pot essentially offers Riddick a good deal a lot more room to create exhibits.

This offense provides plenty of knowing, nevertheless these people bought this set up isn’t attempting to it’s attainable. This excellent small alter allows the particular Elephants to find the just about all by way of every single this kind of gamers. Plus much more considerably, hold the JBC offense for that quantity it absolutely was lastly time period.

Golden Tate is generally a truly talented participator. Consequently before everybody will get their own pitchforks ready together with thinks related to design organization problems,Brandon Thomas Jersey let’s uncover precisely what or else we are in a position to perform to produce all of them, combined with the offense, much better. Because the genuinely truly really very last thing the particular Elephants need is really one more ex-player obtaining the actual video gaming related to their unique dwelling towards them all.

This publish at first arrived on

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени