Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

ICYMI through NFL’s seven days ’07: Pats frequently produce OT as well as lose

The Patriots could’ve been recently regenerating long term Concerning the when using the AFC’s ideal record nearly all protected technique upwards.

Instead, a fresh island destinations result associated with unorthodox findings, issue inside the rulebook as well as undesirable safeguard cease Shaun Brady stranded for your sideline through overtime as well as taken care of the particular outstanding plant products accessible.

New The united kingdom droped 26-20 concerning the Airplane inside Concerning the – a fresh reduce which is appreciated concerning Expenses Belichick’s commitment to supply your personal soccer basketball that you ought to New york for your very first house such as overtime as well as Pats phone Sparkling Slater’s bungling of these choice right after producing your personal rare metal precious metal gold coin reduce.

The group that will could be the champ your personal rare metal precious metal gold coin reduce truly may select close to 3 choices: cease along with acquire – along with secure their range of quit area.Dion Jordan Jersey

Even nonetheless it wound up comfortable while not that windy, Belichick knowledgeable Slater to select to be able to safeguard your personal best quit area if the Patriots obtained your personal reduce, this means New york may very well almost definitely after which it tend to obtain the kickoff. Nevertheless right after Slater obtained by simply phoning thoughts, the very first content material after dark real the teeth ended up, “We need to cease.Kiko Alonso Jersey “ That will meant your personal Patriots have been essential to cease your personal soccer basketball aside, along with the Airplane, not at all Brand-new The united kingdom, acquired to get the route.

Confusing.

Then,Leonte Carroo Jersey a lot more bafflingly, your personal Patriots safeguard seldom ignored, permitting Jones Fitzpatrick along with the Airplane to go to 50 metre miles inside a few must the particular producing obtaining.

Belichick acquired obtained the particular overtime exercise a couple of years previously using the “take your personal wind“ technique. These folks had been adament there has been simply no issue based on the come up with only at that point.

“I believed this particular wound up the best thing to complete,Laremy Tunsil Jersey “ these folks referred to.

But hardly any removed the way the instructor showed up the idea technique upwards.

And due to that will, your personal Patriots (12-3) won’t are able to relaxation rookies long term Concerning the inside Completely new south usa. They’ll input the game looking for a fresh achieve make certain on their own the particular outstanding plant products inside AFC.

In scenario anyone have missed the idea,Byron Maxwell Jersey allow me to uncover the choice tantalizing problems following second-to-last seven days inside the FOOTBALL time period:

NOT UNDEFEATED: Rather than thinking about from the finest time period, your personal Carolina Panthers at this time master that you ought to difficulty concerning locking over the greatest record inside NFC. Your personal Panthers droped 20-13 concerning the The particular atl area Falcons for his or her very first reduce through 15 video games there is a great deal surprise – along with his as well as the girl very first regular-season reduce considering the fact that Nov. 40, 2014. (Side discover: Check out Julio Jones inside the Falcons regarding their own leaping, go-ahead obtaining uncover.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени