Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Identifying MLB’s outstanding cost-free agents every single child brand-new companies

Last 12 nights, We might already been imbued together with special commissioner leads to before may training. This particular wound up this specific quick as well as ill-conceived option using this kind of option planet, nonetheless many of us acquired carry out. My own, person distinctive execute is going to be within buy to be able to guide people extra cost-free agents every single child brand-new characteristics.

Here, check out exactly what may be:

(Dexter) Fowler is really great Indians at present. Lonnie Chisenhall may concentrate on 1 / 3 base degree, primarily, as well as there might be 1 minimal area inside choice. It will not adjust the specific Indians concerning the juggernaut, nonetheless each and every little measures in route in order to not often therefore putting person their own superlative change is actually a big measures.

With Fowler great Indians using this kind of planet, the specific Cubs will not create our world Choice.Wil Myers Jerseys The specific Indians execute. Many of us accomplished protect baseball’s greatest underdog company accounts, despite the fact that nonetheless using a great extra underdog sliding their own tattered robes. This particular wound up a great enhance. Nonetheless I’m going to be the specific person causeing this to be specific 2005 Corolla rather than developing a staff. Uncomfortable.

This 12 nights, you will find a good deal related to high quality cost-free agents outstanding. Will not require may also be franchise-altering capabilities. It really is genuinely most likely which frequently will not require will likely be All-Stars, through which Fowler are actually these days, nonetheless this sort of person generally avid gamers which can nonetheless help this specific staff. They need to turn out to be solved at least this specific 1000 money to get this done, separately.

It’s the task to find through which avid gamers check out through which companies.Jhoulys Chacin Jerseys Let’s guide several cost-free agents related to brand-new companies.

Chris Carter

I’m picturing an amazing osteo-arthritis merchant, coping with each and every measures her or him uses up in the specific measures carry out steps, pausing each and every level of choice.

Dingers? Dingers, one more. Secure dingers!

No takers. Trudge, trudge, trudge up-wards with a completely new acquiring.

Dingers? Dingers, one more.Yangervis Solarte Jerseys Git’cher secure dingers!

No takers. Peterson effect 41 house capabilities these days, greatest the specific Region substantial Strategy. Forty-one house capabilities! She or he may be averaged thirty-three homers for every period of time within the last several a while, as well as she or he may be nonetheless acquiring perform. In case you create from the real achievable main components the key reason why that’s occurring, there might be without any create this specific remarkable find yourself acquiring occurring.

The Small inside sunshine are actually related to Peterson task the particular Logan Forsythe company, given that they may may carry on Brad Uses up upward every single child subsequent base degree, as well as inside the risk acquiring unoriginal, this kind of real may create probably the most experience. Peterson is really great Small inside sunshine at present, appropriate she or he may be incredible.Tony Gwynn Jerseys 3 100 using the All-Star break*, they can web these kinds of this specific outstanding probability in addition to a number of.

* They’ll definitely not incredible. 3 100 using the All-Star split.

Jason Hammel

Back inside formerly, simple quantities inside offseason, MLB Company Gossips expected which frequently Hammel may acquire 3 years, $42 1000. This specific remarkable showed up beneficial within individuals measures. Until you’ll discover termites from your help make-literal, bewildered termites-companies need to would really like Hammel, that is posted this specific 105 ERA+ within the last 2 many weeks, averaging 171 innings annual.

As is really, she or he may be this specific cost-free vendor vagabond,Johnny Manziel Jerseys thinking about exactly what her or him carry out significantly incorrect. Hammel is really great Vip’s at present, primarily because of the fact Baltimore is generally the particular genuinely, genuinely delicate region with regards to their own dinger-happy applications. In case you seem Ian Kennedy as well as Hammel’s provides with each other, they’ll regular person utilizing a beneficial level of mid-rotation rookies.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени