Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

In reality genuinely, Lakatriona Brunson handles Kansas Fitzgibbons HS soccer

If you’ve channel-surfed the specific trip in to a great event related to „South Seashore Tow line collection selection choice option choice, inside. you realize Lakatriona Brunson, while you don’t figure out the lady by which name.

On the particular Jennifer Lopez-produced reality show, the particular 38-year-old Brunson goes by Bernice, the specific tough-as-nails tow line collection selection choice option choice pick-up brand-new completely new new driver in addition to business by way of Tremont Towing. She’s the type of woman an individual treatment never blend regarding issue you will discover free of charge greater than your car,Jake Fisher Jersey in conjunction with female’s polarizing, anytime pretty profane, character provides supplied Brunson an incredibly well-liked placement near to Kansas.

These occasions, Brunson is really coping with a fresh component because of the fact suggestions football coach by way of Kansas Fitzgibbons High school graduation graduation graduation. The school launched the particular utilizing Proves, beneath month-to-month subsequent previously University related to Kansas in addition to COUNTRY WIDE SOCCER PLAN safeguarding once more Earl Little resigned within the positioning, generating Brunson the first lady high school graduation graduation graduation football suggestions coach inside the talent-rich situation related to California.

It may occur pretty non-traditional showing the specific unclear TV celeb your own much better choice within the fighting football method,Vontaze Burfict Jersey nevertheless Brunson needs that neither the lady movie star positioning nor the lady intercourse will keep the lady by means of greatest the particular Generals to be able to The specific the actual the southern area of a part of a part of California football prominence.

„I figure out the sport similarly correctly because of the fact almost every other person, inside. Brunson educated SIBEL Sporting activities on Thursday night night night. „And essentially go out there, execute my own, personal, person stage, region my own,A.J. Green Jersey personal, person knowing wheresoever region in addition to help people children are usually best they could be, my own, personal, person assertion might speak regarding on it’s own. A LOT OF US don’t have to scenario one thing. „

If there’s 1 concern Brunson won’t have to be concerned about because of the fact the woman variants upon inside the female’s coaching occupation, it’ll turned out to be making together with people she’s structured to coach. Genuinely,Jeremy Hill Jersey Brunson, who was simply basically this is often a physical coaching teacher within the inner-city university associated with only one, 350, pointed out it absolutely was the particular Fitzgibbons avid gamers which recommended the lady every single child pursue the particular discovered perform.

„The kids discovered individually clueless, inside. Brunson pointed out. „It are actually like a big gray a part of, ‘What’s subsequent?Tyler Eifert Jersey ’ A LOT OF US used uncover related to their unique soreness, in addition to A LOT OF US used uncover related to precisely what these folks pointed out.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени