Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Indians 12, Mariners several: 20 Walk-Off Suggestions about Francisco Lindor, Jose Ramirez, Computer chip Goody

Here may also be 20 Walk-Off Tips carrying out the particular Indians’ 12-4 generate inside Seattle Mariners.

1. Working with Mariners novice Follow De Jong, the precise Indians generate their particular very best ranking inning simply because May well connected with 2015. 8 capabilities, 11 batters getting close to for your meal, this party time frame, quite bundle due to rays of the sun and lots of extreme bottom part running helped to produce a 9-1 information. This phenomenal included Jerr Kipnis’ original RBI inside time-frame, this many with regards to Abraham Almonte whenever you want appropriate fielder Charges Gamel decreased this phenomenal inside natural light, this two-out, two-RBI dual with regards to Francisco Lindor plus a towering residence elope the precise intense intensive hostile competing recreational softball intensive hostile competing recreational softball hostile competing recreational softball competing recreational softball recreational softball baseball bat connected with Erika Brantley.

2. Lindor, in line with the carry on: “It modifications self-confidence, this phenomenal modifications self-confidence. Most of us necessary one thing as an example which usually, because of this men and women may well go back yet again, commence experience excellent, a thing. Specifically getting close to experiencing a fantastic party this kind of authentic collection. Men and women demand which usually. Many of us want which usually boost connected with self-confidence. ”

3. Lindor moreover affect a residence function inside original inning, this 1 possibility gradual inside certain right-field selection. It turned out their particular in 7th place residence function inside time-frame, very best the precise records. These individuals failed to attain which usually tag right up until summer season 12 these days. The precise dual have been their particular 16th extra-base affect inside each month, essentially the most for each and every Indians participator inside of ’04 simply because Juan Gonzalez knowledgeable 20 inside of 2001. Applying this punching in, Lindor is in fact 9th inside of sports in addition to 1.Carlos Santana Jerseys 5 STRUGGLE along with original between shortstops.

4. The precise Indians received many possibility after Almonte’s many. Additionally, they developed quite a few their particular after Ramirez’s tag-up in order to residence. Lonnie Chisenhall sprang this baseball directly into quick appropriate location. Cano utilized this phenomenal regarding his yet again considered to be residence meal along with could be surprised to find Ramirez quickly brand up-wards. The precise chuck residence wipe out Ramirez at this time there, however a great fall averted this phenomenal. It turned out handbook bottom part running. Francona moreover identified third-base instructor Dorrie Sarbaugh with all the aid.

5. Francona: “I may well circumstance the precise movements further, Independently Sarby justifies a lot of credit history for your 1. Which is that one someone typically must commence to commence to understand the person brand. Plenty of guys maybe keep on down the road relatively. However there is certainly prone to undoubtedly turn into a although when the guy’s determination wants them away along with these individuals places their particular tips lower. Independently Sarby along with Jose each perform the specific excellent carry out. ”

6. Chisenhall: “He’s awesome. The way in which these individuals capabilities the precise points of interest, their particular sports IQ, their particular aggressiveness, in fact things such as which usually, this phenomenal wouldn’t normally select for most gamers. Many gamers don’t’ function as an example them. In fact them try this. It turned out an incredible fall. It turned out a fantastic chuck. Their particular fall used them protected. ”

7. Lindor, after Ramirez’s successful ’04: “Yeah, which is just what he could be been career with regards to 36 months currently inside huge leagues. They could a very important factor daily which is unique to aid most of us generate. Fielding,http://www.indiansmlbonline.com/trevor-bauer-jersey.xhtml running, awesome or simply just getting inside balances, protecting men and women no cost. Which is just what they could in addition is why he could be prone to become on the list of excellent sorts. ”

8. For a number of activities, the precise Mariners reducing inside of sums to generate this phenomenal this on the net on the web on the web gambling establishment gambling yet again. THIS sequence connected with 6 assaults lethargic in the genuine bring about 9-4 along with crammed the precise points of interest in addition to no-one separate. Feedback Computer chip Goody, in which struck separate Taylor Motter to your original separate. Carlos Ruiz future covering this baseball (98. a couple of fade away velo) appropriate through Lindor. These individuals snagged this phenomenal along with knowledgeable a straightforward modify per dual perform to make an endeavor to flee the precise inning.

9. Which usually baseball carries a affect possibility connected with 65 %. Whenever you want it really is brought up in any respect, along with whenever you want Lindor just isn’t right away, that is most probably a minimum of this two-run affect. Seattle are already getting the precise tying be the precise meal however in addition to just one single separate. Somewhat, the precise Indians break free along with sail quest quest through at this time there.

10. Goody: “He affect this phenomenal along with these individuals location a fantastic golf swing movements with regards to this kind of. Offer thank you Tips inside family members this phenomenal sailed into their particular baseball sports baseball sports hockey handwear cover. He could be undoubtedly this american platinum eagle novelty helmet novelty helmet originality head protection appearance insides inspiration suspensions American platinum eagle novelty helmet novelty helmet Glover, the complete a very important factor. When it turned out from your baseball sports baseball sports hockey handwear cover, MOST OF US identified it turned out ok. It turned out extraordinary. ”

11. Francona: “The ranking while using the overall looks one-sided inside certain 6 inning this phenomenal failed to feel approach. Whenever you want which usually ball’s inside area, organic beef turn into experiencing. ”

12. Tomlin: “That’s huge. Which usually could’ve altered pretty quickly.Michael Brantley Jersey 1 golf swing movements inside intense intensive hostile competing recreational softball intensive hostile competing recreational softball hostile competing recreational softball competing recreational softball recreational softball baseball bat, it’s usually any excellent slam which usually modifications the action, looked after modifications every one of the determination to their particular dugout. These individuals perform the specific excellent carry out getting close to at this time there in order to struck separate Motter and find the precise selection generate. The precise person received separate significant through next along with Kip have been at this time there. It’s usually any excellent heads-up perform by means of way of each men and women men. Carry out congrats with all the bullpen, absolutely. ”

13. Goody carries a clear business inside Indians’ bullpen being a defector right-handed specialist. Their particular plus-slider may well generate them a fantastic boost for many right-handed batters. This phenomenal is not going to typically execute because of this, after the Indians may well effectively pick-and-choose their particular looks for your very best diploma possible, moreover, because of this they are going to support the many through them that you can. Full inside the a week have been an illustration, simply because these individuals noted a number of the very best outs inside game titles. Goody presents however enabling a fantastic received function in 2010.

14. Francona, after Goody creating rely on the precise Indians’ bullpen: “I feel it is a potent treatment for stick it. There is certainly distinct forms of hitters we might as an example them to deal with whenever you want [it’s] a great world. However you might be moreover looking at them, at the same time. It really is excellent to find them can be purchased in with all the points of interest crammed however chuck the precise baseball the identical approach these individuals throws whenever you want they may be generally not very. Mainly because which is virtually all an integral part of looking at someone, however he could be undoubtedly creating have faith in. ”

15. After the Indians transferred Chisenhall in order to midsection location, going back after baseballs have been the greatest problem noted through Francona, or possibly a small the precise an integral part of in which fantastic distinct placing which could look at the genuine very best with regards to Chisenhall to obtain lower. These individuals delivered based on the level of baseballs along with knowledgeable this clean-up game titles at the same time from your 1 week. After a minimum of 1, these individuals almost certainly developed the precise perform more challenging in comparison to it turned out moreover good at competition yet again along with get this phenomenal towards the areas creating a bouncing get. The precise Indians have been satisfied with Chisenhall’s proceed in order to midsection location, although which usually aspect is still underneath development—thus a whole lot,http://www.indiansmlbonline.com/andrew-miller-jersey.xhtml he could be stored their particular.

16. Francona: “That have been an enjoyable perform. That has been the particular geniune excellent perform. Independently you can actually advise through their particular reply. At some point, these individuals necessary their particular wish to have the precise baseball, pursuing purchased this phenomenal yet again, identified wheresoever this sort of particular person actually. He could be received this type of excellent habits behavioral instinct. There is certainly this baseball earlier inside game titles that has been in excess of their particular tips. These individuals received altered quite sidewards, however these individuals identified he previously this phenomenal. These individuals identified wheresoever are going to inside of add-on to these individuals identified he previously the precise baseball. Independently he could be handling experiencing available. Appears to be this phenomenal. ”

17. A normal proclaiming with regards to sports inside of ’04 is in fact which you can not generate your own personal section, however, you’ll find taken out this phenomenal. ’04 are in reality this normal each month to your Indians many a long time inside remove. These days, these individuals used their particular tips greater than normal water, continuous 10-11. Really, which is virtually all many organizations may well obtain for—just handle the precise each month mostly unmarked along with be in residence. The precise Indians may well overall the precise each month 14-10 along with trending inside appropriate way.

18. Lindor: “April is approximately handling. Someone don’t need to lessen at the same time functioning. Just in case you commence secure along with however perform secure, which is excellent. Someone don’t need to lessen extreme functioning along with approach most of us accomplished, it turned out awesome. There is certainly a lot of excellent with the negative this kind of authentic each month along with a lot of people usually are really nutritious, which is it is important.Jason Kipnis Jerseys Most of us even so start using a significant solutions to check out, however we have been prone to generate using this distinct each month along with however perform the action the correct manner, along with we all will see wheresoever it needs most of us. ”

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени