Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Information Items Announce Make the most of Scahill; Nick Lodolo Says They’re not going to Sign

The Items have launched that they’re going to possess stated Make the most of Scahill together with optioned all of them in order to Triple-A. That is practically nothing to obtain annoyed concerning, definitely – Scahill’s primary provide is really that he’s optionable. Their unique actual shows are actually forgettable.Starling Marte Jerseys

-P- Extreme buccaneers Payment Round the ACTUAL select Nick Lodolo tweeted nowadays that he’ll TCU rather than placing your very own to be able to when using the Extreme buccaneers. Before that happened, Ron Callis tweeted that Lodolo are actually oftimes function as finest select by using this year’s create to go to unsigned. Lodolo is generally a higher lefty by means of California how a real Extreme buccaneers selected when using the Without any.Andrew McCutchen Jersey 41 standard select.

The Bucs nonetheless have until Proves in order to workout, which means you by no means understand what might happen – the particular Extreme buccaneers might sweeten their own supply due to the fact time period (although they have the particular limited range through which to utilize, supplied the particular gamers they’ve at the moment authorized combined with the considerable fees and penalties regarding considerably continuing a lot more than their own create pool),http://www.piratesmlbonline.com/gregory-polanco-jersey.xhtml along with Lodolo might create much more flexible their unique placement because the agreement techniques. Nevertheless it appears like there’s a real probability the particular Bucs might get rid of all of them. Anytime occurring, they’ll get rid of their unique pool really worth related to $1,Willie Stargell Jerseys 576, 000, despite the fact that that mustn’t always utilize a considerable impact on extra draftees – they’ve authorized their very own extra best suggestions, together with probably budgeted some thing near to the pool amount regarding Lodolo anyway.http://www.piratesmlbonline.com/francisco-cervelli-jersey.xhtml

If Lodolo doesn’t sign, the particular Extreme buccaneers may get yourself a 2017 select such as the option in addition they will acquired Lodolo. They would additionally get yourself a linked enhance of the 2017 pool. That appears like the particular Tag Appel in addition to Austin texas tx texas tx Meadows situation in which the Bucs did not sign a larger select nevertheless acquired a similar 1 the next 12 weeks. Possibly Lodolo might ended up being the next Randy Manley, nevertheless excellent info obtainable these days – he’s a bigger university cup mug cup glass pitcher who’s the specific 1000 km’s within the majors together with wasn’t that respected to begin with – THE MAJORITY OF US don’t think the majority of us ought to uncover like a concern every time they doesn’t sign.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени