Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Investigation: Benefits of antipsychotic medications outweigh the particular hazards

May 5 (UPI) – Columbia University researchers have found antipsychotic medications do not have harmful long-term outcomes on victims together with schizophrenia as well as other difficulties.

Researchers via Columbia inside work together with co-workers via the united states, Philippines, The netherlands, Asian countries,Ryan Fitzpatrick Jersey Cina in addition to Luxembourg found the benefits of antipsychotic medications are usually greater than their very own unwanted side effects.

Antipsychotic medications are usually suggested to help ease the particular signs or symptoms related to psychosis and to prevent achievable relapse. Problems are actually raised recently concerning achievable dangerous outcomes, that may negatively impact long-term results.

So researchers tried to check out the particular protection in addition to effectiveness related to long-term antipsychotic take advantage of to cope with schizophrenia.Marcus Gilchrist Jersey

„The evidence via randomized tests in addition to neuroimaging investigation overwhelmingly signifies which just about all victims together with schizophrenia make the most of antipsychotic treatment, every inside the initial demo in the sickness in addition to regarding longer-term maintenance to prevent relapse, in . Physician. Jeffrey Lieberman,LaDainian Tomlinson Jersey instructor in addition to chairman related to psychiatry through Columbia University College related to Physicians in addition to Physician in addition to movie director in the New york Situation Psychiatric Begin, mentioned in the public relations discharge. „Anyone which questions this specific overview must speak with people within in whose signs or symptoms are actually pleased via treatment in addition to really came back their very own existence. „

The analysis subjected that waiting as well as withholding treatment have been associated with lower long-term results.

„While the actual team related to victims which overcome an initial psychotic event may protect their very own remission with out antipsychotic treatment,Darrelle Revis Jersey there is at present simply no healthcare biomarker to identify them all, that is an incredibly couple of victims that may come under this specific subgroup, in . Lieberman mentioned. „Consequently,Mark Gastineau Jersey withholding treatment may be dangerous for a lot of victims together with schizophrenia. „

The investigation have been launched inside america Journal related to Psychiatry.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени