Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Investigation: Little evidence of cheating among ‘mutualist’ types

HOUSTON, Sept. 21 years old (UPI) – Mutualists are usually types that make the most of almost every other individuals physical exercise. Pollination is often a conventional example related to mutualism.

Researchers have extended believed that cheating is really common among mutualists. Nevertheless a fresh investigation, launched inside the journal Ecology Figures, signifies the choice is true.

As a lot simply because ecologists might notify via present healthcare publications,Vince Wilfork Jersey cheating is really pretty unusual among mutualist types.

There are usually a number of investigation which announce to be able to depth instances associated with mutualistic „cheating. in . Nevertheless simply because scientists through Feed University, Mich Situation as well as the University related to California, Santa claus Barbara clarify: these kinds of investigation seldom operate beneath an average (or accurate) explanation in the phrase „cheating. „

„By explanation, the actual carry out is simply cheating when it provides 1 friend through an advantage in addition to imposes the actual disadvantage concerning the extra friend, in .Jose Altuve Jersey Emily Jones, a great evolutionary ecologist through Feed in addition to co-author through the newest investigation, mentioned in the public relations discharge. „We learned that numerous earlier connotations have been dedicated to just one element in the discussion. „

„People have had been recognized to turn out to be straight dedicated to whether or not 1 friend have been perhaps supplying a smaller amount from the supply as well as obtaining a lot more within the extra friend, nevertheless neither of those qualifies simply because cheating except if an additional friend is really hurt, in . Jones extra.

This isn’t expressing that mutualism clarifies some type of socialistic cooperative among animals.Vince Wilfork Jersey Really, the idea of „cheating“ is very a great deal the actual the a reaction to the belief that mutualism, on it is experience, lures whenever confronted by Darwinian self-interest.

But mutualism isn’t concerning co-operation a great deal simply because exploitation. Ayn Rand’s point of view is very a great deal around inside the natural planet.

„Each types is actually benefiting from an additional, in addition to every one of these benefits a lot more within the discussed contract when compared with they are hurt due to this, in .Braxton Miller Jersey mentioned Jones.

Authors through the newest investigation aren’t truly fighting that cheating is really non-existent, in addition to unusual, simply that earlier analysis provides did not display it is rate of recurrence.

„It can be achieved that cheating is really typical, in . mentioned co-autho Maren Friesenr, the actual develop biologist through Mich Situation. „But it is apparent that earlier investigation have not shown that typical cheating is really occurring.Jon Weeks Jersey

„In buy to become qualified simply because cheating, in . Friesen referred to, „a carry out ought to increase the physical fitness in the cheating friend within the standard physical fitness of individuals inside it’s human population, plus it ought to slow up the real physical fitness in the friend underneath the standard physical fitness of individuals inside the soulmate’s human population. „

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени