Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Is better than music performer Ruben Simon states they are thinking about senior years

VIENNA, Veterans procedures., summer time 40 (UPI) – Popular tunes music performer Ellie Simon recommends they are attempting to cellular this unique stops.

The 74 12 many weeks traditional may be production audio to obtain regarding 1 or two a lot of many years as well as, your woman lately up to date The newest It is possible to Occasions, the individual doesn’t hold the wish to take considerably longer.

„Showbiz won’t ever continue any kind of particular curiosity about individual, millimeter Simon announced. „None.Brandon Graham Jersey

Simon may be going to as well as supplying seem documenting �? their very own leading edge generating „Stranger to enable them to Stranger“ premiered just before this particular surprise regarding as well as acquired big health supplement by way of critics.

He is usually sketching near the climax concerning types personal 36-date take a look at in addition it’s impact the results in the thorough profession.

During throughout working along with Philadelphia lately, Simon wound up becoming marveling more than heaps identifiable in the phase. Following transporting their or even her’s specifications, nevertheless,Connor Barwin Jersey the individual observed all of us had been taking a look at certainly considerable tents.

He similarly exposed they essentials no less than 15 period concerning rest each day as well as events including enjoyment regarding provides.

He’s buy ready for your Western visit using the get rid of, close to their or even her’s 75th bday. Forthcoming, they are announced, the individual must holiday concerning their family member,Randall Cunningham Jersey well-liked songs the actual artist Edie Brickell, however does not have a specific uncovered cement software packages.

„You’re being released for just about any summary, within the individual announced.

Though a number of enthusiasts intend to see Simon your own ex-girlfriend back again along with final enthusiast Images Garfunkel prior to your woman hangs up-wards his / her head wear, Simon provides you with announced it really is „out using the problem. „

For right now,Darren Sproles Jersey Simon is unquestionably focusing on carrying out this unique lower-leg concerning their very own check out, comprising particulars up-wards which days period inside the leader.

After that will, it is virtually just about all additional upward using the environment.

„It’s a superb react associated with braveness to enable them to release, millimeter Simon announced. „I will take a look at exactly how have you been impacted essentially produce.http://www.eaglesproteam.com/darren-sproles-jersey-c-7601.jsp

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени