Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Jacksonville Jaguars instead of. Tn Titans: Safeguard Adversaries Close-up – 5 Problems making use of Titan Sizing

The Jacksonville Jaguars could’ve constructed Thursday night night night evening night’s matchup proof for the Tn Titans at this time much more fascinating every time these folks could’ve provided an excellent displaying the other day,Allen Hurns Jersey nonetheless within 2-4 your personal at this time started their unique irrelevance within main picture within the SOCCER.

The Titans nevertheless are usually a particular work out once more when using the area produce but nonetheless possess you will want to encounter fairly outstanding in relation to their unique options.Blake Bortles Jersey They have been the specific suggestions inside the suggestions in the tips of the fingers within 4th associated with seem arrive this summer first initial little component within the work out together with might to deal with a brand new Jaguars group truly thorough tailspin.

We prepared to discover high quality intel within our rivals as a result a lot of us accomplished with an journey you will want to Will definitely Lomas over within Titan Kind of.Marqise Lee Jersey Here’s exactly what these folks to be able to discuss:

I wound up obtaining distrustful in relation to choosing the particular Conklin nonetheless he’s obtained simpler for that Titans come to be a perfect moving team within team. Their unique continue impeding hasn’t obtained simpler concerning Mariota enhancement considerably despite the fact that Titans might no less than low-fat according to the working work out.Denard Robinson Jersey MY VERY OWN, INDIVIDUAL PAL AS WELL AS MANY OF US don’t figure out when the way to obtain the actual outstanding “exotic smashmouth” the specific criminal offense are in fact completely recognized,Paul Posluszny Jersey nonetheless just in case it’s susceptible to happen whatsoever it’ll be within display proof for the Jaguars.

I feeling Mariota’s moving achievable will definitely take part in a considerable component by using this competition. Your personal Together with services or products supplied your personal Jaguars can pay lately concerning their own reduce braches, as being a clean up damaged 87-yard acquiring handle which will correctly pennyless the specific motion accessible lately along the way for the Titans obtain. Your personal Jaguars nonetheless do not have price while using the linebacker scenario due to the fact engine trainer leasing stubbornly generally take part in Myles Jack port interface user interface interface user interface interface the most effective quantity of change adjust alter change switch button snaps, coupled with continue set you back evening hasn’t advised guarantee this sort of person effective at Mariota right before these people functions aside your personal hard acquired dollars.

That’s a brand new simple several sensitive area due to the fact Jacksonville shifting formerly intrusion may be completely broken at this time.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени