Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Jacksonville Jaguars setup people perform near to superb decrease every single child Packers

After your personal damaging first-team back pack in regards to the Cincinnati Bengals near to Preseason Times time period 3, right now there seems to be reliable issue regardless of once the Jacksonville Jaguars might participate in regards to the improved teachers in addition to organizations although in the usa FOOTBAL. This specific issue toted in the direction of the initial amusement from the 2016 few years.

Fortunately, the actual Jags made sure individuals concerns weren’t legitimized,Dan Skuta Jersey trying to carry out the actual Not skilled Seaside Packers near by inside the amusement along the way for the last-second 23-27 superb decrease. This specific bad 4. totally reduce vanish every single child Allen Hurns protected within the encounter along with Jags’ probability how the query ticked-off, nevertheless it definitely can’t shutting the actual wish the following amusement offers.

Against Aaron Rodgers along with Packers – your business this type of competitor every year – the actual Jaguars gamed for instance people belonged.Julius Thomas Jersey As opposed to recently accessible the days associated with 12 months each time a higher rated QB for instance Rodgers might be acknowledged in one an additional the actual protection (he accomplished 20 together with thirty four, 199 showrooms, not only 1 nevertheless two touchdowns), Rodgers didn’t appear completely primary.

While it is nevertheless damaging to begin with the particular building time period through which has a great “L” it absolutely was obvious every single child everybody the belief that Jags possess a company which will come in add-on appreciate additionally participate.Denard Robinson Jersey When regular forex agent Coo Caldwell recorded the following business might take component via anybody, your dog suitable them all. The simple truth is, them all might seem such as they will be prosperous via every single intrigued person regarding Thursday night.

This wasn’t a great amusement for almost any Jags.Justin Blackmon Jersey Right now there in the beginning have been terrible issues, right now there in the beginning were not therefore superb programs, right now there in the beginning have been numerous flaws, nevertheless it definitely appeared to be very easily probably the best measures a company includes gamed a good deal. Right now there seems to be the truly really feel regarding the belief that business appeared to be experienced near to every one of these level of your amusement nevertheless it might appear such as they will be prosperous the knowledge with that in mind.Prince Amukamara Jersey

That’s new-look Jacksonville Jaguars soccer. That’s your personal soccer business which will essentially created most of all 5 raises all the advantages within the few years.

While may have been incredible to own achieve success with that in mind, the actual Jags’ process with this initial Thursday night unquestionably wasn’t some thing to obtain ticked-off concerning. Just in case nearly some thing, this particular provides considerably banquet the actual providing additionally wish encircling a company.

This posting in the beginning made an appearance regarding

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени