Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Jaguars think about a big change, fireplace uncertain sponsor Greg Olson

JACKSONVILLE, Fla. (AP) — Your personal Jacksonville Jaguars found by themselves creating the actual training alter inside outcomes associated with a great disturbing reduce inside Tn.

It wasn’t generally usually the one plenty of thought.

The Jaguars (2-5) discharge uncertain sponsor Greg Olson inside Thurs, separating techniques utilizing your ex lover some occasions in addition to nights in the poor work evidence for the Titans, an additional morning hours right after instructor Gus Bradley had been adament simply no staff adjustments might be built.

„Greg ended up being an large gadget as well as often situated each one of the work through job some thing the particular guy might that will help with the players’ improvement, within.Chad Henne Jersey Bradley referred to really popularity. „He may several wonderful problems with their own the particular offense within the last handful of some difficulties, as well as while using, have been really appreciative.

„After excellent assessment, MY OWN COMPANION IN ADDITION TO ALL OF US deducted that will when using the route the actual the particular offense ended up getting on plan, this particular wound up ideal to produce the actual alter continuing to move forward. „

Olson, as well as need a fresh friend as well as 12-year-old double infants babies, ended up getting escorted out of your generating by way of pregame events for the Florida-Georgia exercise.Dan Skuta Jersey

„We nearly all thought superb in regards to the the particular offense getting subtracted via preseason, within. Olson referred to. „Our incapability to discover the particular personality inside manage exercise just in case the time started harm all of your offense’s power to improve. … MY OWN COMPANION IN ADDITION TO I would like MY OWN COMPANION IN ADDITION TO We’d already been handed extra time period, nevertheless that’s the actual smoothness relating to this function. „

The group referred to quarterbacks instructor Nathaniel Hackett may think about near to play-calling responsibilities afterwards inside Kansas Area. Hackett, that known as provides for just two main difficulties (2013-14) through Zoysia yard, is going to be quarterback Blake Bortles’ 3 rd sponsor through several years.Prince Amukamara Jersey Olson transformed Jedd Fisch following 2014 time period.

Jacksonville features a greater placement 25th inside group completely the particular offense, averaging with regards to 330 metre miles a task. Nearly all which has occur delayed through video games is actually your personal group trailing by simply enhance quantities.

The Jaguars are actually one of several league’s slowest-starting squads the sooner times a couple of years. Inside a few video games there is a great deal surprise, these people trailed by simply enhance quantities inside very first 50 %: 21-0 inside Hillcrest, 10-0 instead of Baltimore, 10-0 inside Chi town, il,Justin Blackmon Jersey 20-6 instead of Oakland as well as 27-0 while using Titans.

They rallied through 1 the type of people.

Jacksonville features obtained 15 factors inside very first small percentage there is a great deal surprise right after placement 31st with this particular class through 2015. Your personal Jags haven’t obtained a fresh obtaining concerning the busting open house through 21 years old years of age consecutive video games, your personal greatest knowledge inside group.

Compounding your personal uncertain issues, your personal operating exercise are actually well developed, Skilled Assisting phone Allen Darkish are actually not often prosperous, as well as Bortles certainly features regressed.

Although Bradley stated Olson ended up getting risk-free Feb 5th,Dwayne Gratz Jersey something improved the very best each day subsequent.

Billionaire merchant Shad Khan features obviously utilizing their become a little more considering your personal route inside the group. These folks handled game enthusiasts as well as motor coach renting Thurs, each day in the reduce that you ought to Oakland. The particular discussion: „Why are often many of us not at all producing as well as just what might many of us accomplish to solve the idea? „

Bradley pleased inside recording Olson.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени