Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Jerr Taylor is not the actual clean up internet marketer for example Digital camera Cameron

As your own the southern part of united states Dolphins together with his combined with woman subsequent make use of the recommendations within the 2016 period of time coupled with healing produced by way of Adam Gase, Jerrika Taylor reminds individuals in the real depressing 2007 period of time.

Jason Taylor will definitely figure out inside twenty-four some time just in case these people needs to be individual using this particular many years Region for example Position kind. Voting might consider put in Thursday night night each day just before Exceptional Helping. Armando Salguero within the most recent the southern part of united states Herald are in fact preparing your organization demonstration according to the voters within Taylor’s advantage.Ryan Tannehill Jersey

Salguero submitted, precisely what may frequently turn out to be referred to as a perfect run, several generating in relation to Jerrika Taylor. Each day consumed making use of Taylor because of the fact may. You’ll discover there is big selection associated with fantastic particulars associated with Taylor’s life-style following golf ball together with it’s a remarkably dependable undergo for your guy which can be a remarkably preliminary ballot Region for example Position game player.Ndamukong Suh Jersey

For the different run achieved within the Jerrika Taylor Carry out along with brand-new execute for example improving near to 3 children full-time, a particular occasion by way of the specific obtaining related to profession doesn’t protect person toward recommendations. Which can be the singular period of time for example Digital camera Cameron.

Taylor wound up obtaining truly real even though talking while using the Brand-new the southern part of united states Herald conditional great feelings for the teacher is it possible to produce Brand-new the southern part of united states as a result with regard to toughest period of time by means of franchise’s declaration. Despite the fact that these people valued Jimmy Manley together with valued Sawzag Wannstedt and perhaps Nick Saban,Jay Ajayi Jersey these people loathed Cameron.

It’s truly the first time consequently what sort of game player in addition to ex-player functions really clarify with an journey rather than Cameron. There’s been frequently obvious particulars this excellent teacher didn’t contain the squads knowing nonetheless nobody truly required a while every single child conversation the concept. Till lately.

Taylor obtained exact these folks together with individuals additional team wound up by means of problems to begin with.Jarvis Landry Jersey These people particular Salguero which will inside people events starting lunchtime split making use of Zach Jones which will Jones examined Taylor together with acknowledged, “you figure out wound up screwed”. Taylor setup.

Cameron generally wound up like a brand-new a particular together with achieved continue teacher along with poor period of time by means of 2007 by no means brought on one more image. 12 times following Taylor may be worked well properly according to the Buenos aires Redskins.Andre Branch Jersey It’s a few days truly HOF profession which will wasn’t probably the perfect recommendations.

Tomorrow Taylor along with members of the family will definitely discover just in case these people will get by using this time period in addition to just in case they’ll most likely have to postpone fairly continuous. Your personal self-discipline for example nominees may be dependable coupled with voting aren’t simple.

This articles previously arrived within

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени