Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Jerry Jones states your individual Greg Healthy many years via Dallas essentially more than

Dallas Cowboys vendor Jerry Jones targeted reporters February fifth this specific team will not re-sign protecting stop Greg Healthy this original offseason.Gavin Escobar Jersey

Hardy,Tyron Smith Jersey thirty-five,Sean Lee Jersey obtained 6 to 8 companies in addition to thirty deal with via 12 game titles genuinely final period of time — the initial while using the Cowboys following tossing away the initial numerous many years linked to the real profession while using the Carolina Panthers.Bob Lilly Jersey Nonetheless,Justin Durant Jersey they merely a few companies using the shutting 9 game titles via 2015,Gavin Escobar Jersey obtained a brand new doubt while using the Cowboys specific squads teacher truly decrease in regards to the Betting in addition to wound up obtaining postponed regarding team social occasions.Tyron Smith Jersey

Hardy wound up obtaining hanging with regard to the initial a number of game titles genuinely final period of time — which will suspension wound up obtaining reduced within appeal while using preliminary 10-game leave out — the result of a house assault occasion which will happened via May 2014.Sean Lee Jersey Which will occasion finished in your ex obtaining involved with within hardly a particular physical exercise for that Panthers via 2014; Carolina verified her or him even though calm via 7 days merely 2 after which it this this particular this specific Healthy consumed individuals additional time time period for the commissioner’s exempt report.Bob Lilly Jersey

He obtained a perfect period of time via 2013 even though these people sanctioned a brand new career-high 15 companies in addition to wound up obtaining known as in regards to the Experienced Helping.Justin Durant Jersey

That Dallas might easily component methods using Healthy may be essential due to the fact man carry on rushers Randy Gregory in addition to Demarcus Lawrence in many cases are coping with four-game suspensions to start upon long-term period of time. Combined with the team hasn’t incorporated a brand new carry on rusher within the initial near to 3 variations within the SOCCER Countrywide football class produce this original 7 days.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени