Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Jerry Reinsdorf provides assistance in order to entrance workplace following Adam LaRoche after effects

Chicago Whitened Sox chairman Jerry Reinsdorf stated Weekend he or she fulfilled along with gamers as well as personnel more than Adam LaRoche’s unexpected pension which the business won’t talk about the problem openly.

LaRoche upon the market a week ago whenever professional vice leader Kenny Williams searched for in order to restrict the quantity of period LaRoche’s 14-year-old boy, Drake, had been investing round the group.

The way in which Williams dealt with your decision ruffled feathers one of the Whitened Sox gamers as well as _ design left-hander Bob Purchase known Williams like a liar upon Fri.

Reinsdorf supported Williams inside a declaration Weekend and it is right now contacting the business to maneuver ahead.

„I took recent years times in order to individually talk with everybody included, such as Adam LaRoche, people in our entrance workplace, uniformed personnel plus some in our energetic gamers, inch Reinsdorf stated.Tony Gonzalez Jerseys „I still possess only the best respect with regard to Adam – actually, my personal regard with regard to him or her is continuing to grow in this procedure – as well as WE applaud their need to save money period together with his loved ones.

„I still possess total belief within the abilities as well as capabilities from the management number of the football procedures division within Ken Williams, (general manager) Ron Hahn as well as (manager) Robin the boy wonder Ventura. WE additionally value the actual enthusiasm as well as dedication one to the other proven through the gamers, Robin the boy wonder, the training personnel as well as the entrance workplace.

„As along with a lot of things within existence, high of it was a direct result miscommunication as well as misconception instead of this particular as being a situation associated with anybody not really informing the facts. I actually do not really think there’s one to straight fault with this scenario. Whilst there isn’t any question this particular has been dealt with in a different way,http://www.falconsprofansclub.com/devonta-freeman-jersey-c-2893.html the very fact continues to be this is definitely an inner issue that people possess talked about and today solved. „

Reinsdorf stated he or she views the problem shut regardless of the nationwide interest the problem offers obtained.

„I ‘m completely assured this particular issue may quickly end up being at the rear of all of us, inch the actual chairman stated within the declaration, „and that people may develop actually more powerful and much more u . s . like a group so that as a business. „

At the same time, Main Category Football Gamers Organization professional overseer Tony a2z Clark stated the complaint might be submitted with respect to LaRoche.

Clark informed reporters he or she has been around connection with LaRoche however he or she rejected in order to area queries regarding LaRoche’s feasible contract using the Whitened Sox to possess their boy round the group.

LaRoche,Ryan Schraeder Jerseys thirty six, stated Fri which Drake’s capability to end up being close to every day had been the main discussions whenever he or she authorized using the Whitened Sox before the 2015 period. He or she stated Williams very first requested him or her in order to „scale back again the actual time“ their boy invested within the club, as well as later on asked for he or she not really provide him or her towards the sports event whatsoever.

„Obviously, WE indicated my personal discomfort towards this particular choice to change the actual contract we’d arrived at prior to WE authorized using the Whitened Sox, inch LaRoche stated. „Upon doing this, I’d to create a choice. Will i select my personal teammates as well as my personal profession? Or even will i select my loved ones?http://www.falconsprofansclub.com/mohamed-sanu-jersey-c-2894.html Your decision had been simple, however by no means had been this the representation associated with generate an income experience my personal teammates, supervisor, common supervisor or even the actual club’s proprietor, Jerry Reinsdorf.

„The Whitened Sox business is actually filled with individuals with powerful ideals as well as strong personality. My personal choice in order to leave had been merely caused by a simple difference in between personally as well as Ken Williams. „

LaRoche had been because of obtain $13 zillion this year. He or she batted simply. 207 along with 12 homers as well as forty-four RBIs final period whilst generating $12 zillion.

LaRoche strike 255 profession homers as well as belted 20 or even more within 9 various months.Desmond Trufant Jersey He or she strike the career-high thirty-three for that Wa Nationals within 2012.

As well as the Nationals (2011-14) as well as Whitened Sox (2015), LaRoche additionally performed for that Atl Braves (2004-06, 2009), Pittsburgh Cutthroat buccaneers (2007-09), Birkenstock boston Red-colored Sox (2009) as well as Az Diamondbacks (2010).

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени