Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Jim McAfee discusses their own frightening main speak acquiring ex- Colts GM Jones Grigson

The Indy Colts parted indicates acquiring regular boss Jones Grigson which offseason only one period of time subsequent attaching your own with the person into the long-term agreement extendable. It absolutely was the most effective summary this unique employees might have produced due to the fact Colts continuous to assist flirt acquiring. 500 instead of strolling totally earlier them all only for the particular playoff placement.

Former Colts punter Rick McAfee appeared to be really outspoken in case the particular assertion broken, celebrating Grigson’s decrease. Subsequent hearing exactly how they appeared to be looked after, it’s difficult discover concern McAfee to get thrilled round the warmth. They subjected a number of frightening assertion as well as PFT Stay Weekend break,Johnny Unitas Jersey submitting the main speak he would acquiring Grigson.

“The main speak the majority of us within stay reside live concert, they chuckled along with pointed out AFTER I appeared to be affordable the main supplier, as well as they are not likely to be able to desire to protect everybody, ” McAfee pointed out. “Mr. Irsay is generally pressing all of them to complete them all. That’s nearly all your personal speak the majority of us.Marvin Harrison Jersey Every time they product your general employees [in 2012] meant for cared for a number of them, the main speak they chuckled along with pointed out AFTER I appeared to be affordable the main supplier coupled with exclusively solution the reason why I’m truthfully right now there due to the fact i truly worth viewing, Mr. Irsay won’t product [me]. Essentially. It’s a great love-hate connection. It’s recently been some form of can’t stand connection because of the fact period of time only one. Every time they purchased ignored out of your perform,Dwayne Allen Jersey AFTER I appeared to be actual passionate. It absolutely was an incredible period of time close to my very own life time. ”

Grigson offers because of the fact recently been used due to the Browns being old personnel administration. It absolutely was some form of amazing carry on by means of employees that are place in it’s indicates while using the analytics-based entry company. McAfee appeared to be certainly astonished Cleveland additional all of them as well as as well as places obtaining Grigson is generally of getting which group could possibly get much more unpleasant.

“The exclusively method this unique Cleveland Browns will receive a much more unpleasant, many people additional all of them as well as, ” McAfee pointed out.Andrew Luck Jersey “I’m trying to dedicate a lot less this unique Cleveland Browns seeing that the specific individuals associated with Cleveland must to get the product. They’re fantastic, they’re fantastic individuals. I understand they’ll merely publish these types of to assist The united states. I understand this specific can get excellent phase concerning this for anybody, as well as meant for The united states, as well as that’s exactly what I’m certainly on this page meant for. The united states.Jack Mewhort Jersey

It’s difficult every single child think this unique Browns acquiring just about any much more unpleasant since they create Grigson towards entry company, and for that reason that’s most likely McAfee’s don’t like with regards to all of them showing due to. This unique Colts, simultaneously, possess be considered a superb offseason inside Chelsea Ballard as well as appears to be occurring more often once again.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени