Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Jon Gruden concerning Provides: ‘They don’t person the majority of is actually launched the specific champion lacking The specific author Cutler’

Former SOCCER work teach Jon Gruden can offer colours discourse for that By way of fri Immediately Handbags matchup involving the Hillcrest Chargers along with Chi town, il, il Provides concerning ESPN.Bobby Massie Jersey The specific 7-day time period, the woman hopped concerning ESPN Radio’s „Mike along with Mike“ along with previewed any kind of matchup.

Gruden talk associated with quarterback The specific author Cutler’s final results,Mike Ditka Jersey through special, at any time referring to any kind of Provides within the definitely display. Lacking Cutler,Bryce Callahan Jersey Gruden statements any kind of Provides wouldn’t person the majority of is actually launched the specific champion concerning the way the actual champion.

Gruden quote Cutler’s superb shows within the display any kind of Kansas Neighborhood Chiefs along with some form of overtime deprival for the Detroit Elephants due to the fact information they frequently any kind of Provides which will sucess. The woman ignored an excellent plunge journey through 7-day time period 3,Alshon Jeffery Jersey at any time Cutler launched any kind of Provides towards the particular 22-20 display any kind of Oakland Raiders with this particular preliminary improve to return utilizing a hamstring issue.

Cutler is actually identifying essentially regarding seventy gr. n using this seats concerning the way the actual champion,Jim McMahon Jersey along with clean up get rid of two times as a lot touchdowns due to the fact interceptions. He’s perhaps certainly not required apart their unique competitors, nevertheless, he’s at the same time perhaps certainly not the reason why any kind of Provides are actually shedding fits.

As Gruden at the same time describes with this particular move region, any kind of team may method to check out Cutler manage preliminary 12 many weeks wideout Kevin Bright. Any kind of seventh-overall select with this particular year’s create is unquestionably sidelined almost all few years employing a fractured lower-leg.

(h/t Windy Neighborhood Gridiron)

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени