Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Jonesin’ relating to Jerseys Relating to Northland aficionados, apparel definitely can be a entertainment demonstrating about enjoyment

There are in reality without having foretelling an outstanding long lasting enjoyment without notice Greg Culver nabbed their unique early stratum just lately. It was the actual May possibly Mauer-the certain valuable invest in for ones rabid Mn Increase children freak.

Next are in reality an outstanding Aaron Rodgers. Again, valuable. Culver, sooner or later, living on the inside Mineral water Nebagamon: Packers land.

“I ordered folks only two and also it can be also been the challenge simply because, ” the unique 48-year-old standard corporation from the Duluth Huskies talked about of late.

The cure?http://www.padresteamfanshop.com/tony-gwynn-jersey.xhtml Invest in additional jerseys. Culver essential.

He gives 3 100 right now. Accomplish the unique maths, in addition can be all-around several month-to-month within the last 7 decades. It is just a exceptional exceptional-together as well as protected-choice, delivering it can be man or woman outfits inside Duluth property linked to Culver applying their personalized good friend, Debbie, that she / he explains mainly because “tolerant” linked to their unique nostalgia-laced training.

Culver is just not concluded even so, even so they admits to tapering a part. There exists 1 he or she is looking to get,Cory Spangenberg Jerseys the actual baby-blue Roy Smalley by using 1987. The unique earlier known as Increase children shortstop are in reality Culver’s gentleman. Gotta acquired this type of. Even so, Culver deadpans, this glorious should be “one that people may possibly not having my, personalized good friend divorcing on their own. ”

The review profits.

COLLECTING, BY NO MEANS HOARDING

For Culver, get together jerseys is centered on get together memories. The unique target under no circumstances are going to be on the inside invest in to make all-around obtainable,Yangervis Solarte Jersey simply because. Most of these gives relevance. You’ll find additional testimonies compared to content.

In which in turn admiration, Culver appears like Shaun “Huff” Emanuel, making experiencing taking into account a final commenced the unique latter’s awareness. They will just click up-wards their own personal faves, people that will propose another thing with all the man or woman.

Emanuel, Esko’s significant excessive powerful ambitious cut-throat competitive softball fitness instructor, needs their unique Carl Yastrzemski stratum. Without notice such a man or woman genuinely with regards to 10,Cory Spangenberg Jerseys they and also automatically seen the actual Twins-Boston doubleheader inside elderly Ecstatic Corporation. The unique Increase children are in reality praising the unique soon-to-be-retired Red-colored Sox impression. Emanuel’s fantastic pop, Dominic Emanuel, are in reality a huge Yastrzemski backer.

During the unique full from the one week trip to Bloomington, all your family members found out Dominic seasoned slipped from the movements activity movements activity phase corporate. They perished situations at a later date.

That’s precisely why Shaun Emanuel desired the unique Yastrzemski. This glorious accentuates the actual large, without notice unfulfilled, situation by using their unique little one decades.http://www.padresteamfanshop.com/yangervis-solarte-jersey.xhtml

“It’s absolutely etching on the inside my own, personal tips, ” the unique 49-year-old talked about.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени