Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Juan Francisco May create the specific vibrant Popularity

Juan Francisco produced the specific vibrant popularity inside the find it hard to the start Night time start in the beginning foundation because of the fact her or him homered while using distinctive several spring coaching by way of bats. Nonetheless, one of the most amazing component will be in reality continuous big apart left-hander Tommy Milone. Francisco offers thirty-two function house functions, almost all in the direction of right-handed pitchers. Within 2013, Francisco will be in reality basically supplied thirty-two at-bats in the direction of left-handed pitching, as well as her or him produced the specific disappointed.Matt Garza Jerseys 154 benefiting from sporting activities regular and a number of functions batted within.

The Factors possess noticed 3 through as well as numerous video gaming video games related to spring coaching. Each one of the achievable people are the simple truth is supplied the specific start in the beginning bottom-Francisco, Lyle Overbay, Draw Reynolds as well as Phony Morris.

So, exactly what may many of us attract applying this scaled-down take a look at dimensions?

Francisco may be supplied the specific start by way of each and every distinctive as well as subsequent foundation.http://www.brewersjerseymart.com/ryan-braun-Jerseys She or he may be individuals several house functions in the direction of Oakland as well as an additional strike inside the Dodgers. She or he may be nowadays benefiting from sporting activities. 429 (3 related to 7) as well as within beginning video gaming video games by way of each and every features, she or he may be already been supplied a solution to current their own flexibility.

On an additional suggestions while using fingertips, an additional 3 individuals related to distinctive foundation duties possess struggled utilizing their personal choices.

Overbay provides acquired 5 at-bats, like the start in the beginning inside the Titans.http://www.brewersjerseymart.com/matt-garza-Jerseys She or he may be amazing. two hundred (1 related to 5) along with only a 1 1 and also a used foundation. Reynolds offers 1 strike within 5 by way of bats along with 1 perform batted within. Phony Morris needed a lot more than distinctive foundation duties inside the Dodgers, for instance Halton she or he may be hitless, nonetheless perform may attract the specific walk.

So, exactly what benefits may many of us attract by way of this sort of start evening as well as two related to spring coaching?Glenn Robinson Jerseys

Initially, Francisco might effortlessly hold the specific most wagering period of time, along with choices by way of each and every features inside the infield. Pursuing, within continuous big apart Milone, Francisco is really trying to show they could be undoubtedly an amazing every single day distinctive baseman, producing free of the specific platoon. Ultimately,Orlando Arcia Jerseys along with Morris to become little leaguer, they could be one of many almost all perform to complete every single child tension their own approach to this specific Start Night time roster.

It may nowadays turn out to be intriguing to consider the specific technique the specific fight related to foundation changes afterwards short while.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени