Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Just how produce an ideal beginning pitchers related to all-time fared within the postseason

One component that could definitely help several pitchers would be the achievements inside businesses. They’re fortuitous to get the most of price related to comparable within the postseason eventually with the aim, additional in comparison with people. As an instance, Gaylord Perry, the specific Marriage ceremony function related to Famer, price related to comparable within 18. some innings, nearly all arriving the first 1971 NLCS for the This kind of area Titans within the Pittsburgh Considerable buccaneers. Excellent a lot more total within the option tend to be now and then Roger Clemens in addition to Greg Maddux. Clemens price related to comparable within the postseason for the Red-colored Sox, Yankees, in addition to Astros.Byung-Ho Park Jerseys Maddux will be in reality provided along with your importance within the Braves within the 90’s, because of the fact these folks price related to comparable within the postseason about the yearly basis through the use of 1995-2003. These folks price related to comparable for the Cubs in addition to Dodgers within the playoffs way too.

Bert Blyleven probably have the very best LENGTHEN OF YOUR ENERGY, nonetheless is within actuality an incredibly little take a look at component related to fourty 7. 1 innings, a lot more than basically Gaylord Perry. Their very own innings comprehensive might be decreased, within the distinctive game titles these folks started the first Enhance children in addition to Considerable buccaneers journeyed the specific develop 5-1, the very best of people 10 pitchers. Unexpectedly a lot of us would really like additional innings rather than LENGTHEN OF YOUR ENERGY, that could guide a lot of us to be able to Nolan Jones together with Dorrie Carlton. Nolan Jones area 50 8.Glen Perkins Jerseys some innings, truly a lot more than Blyleven, in addition to skilled the specific 3. ’07 LENGTHEN OF YOUR ENERGY, with that in mind the particular Mets, Angels, in addition to Astros journeyed basically 2-5 within game titles these folks started. Carlton area 99. 1 innings, sixth within the a lot more than people, in addition to skilled the specific 3. 26 LENGTHEN OF YOUR ENERGY. The first Cardinals in addition to Phillies journeyed 8-6 within game titles started along with your wonderful lefty.Ervin Santana Jerseys

One within the additional outstanding problems with this excellent initial data is unquestionably that basically Bert Blyleven in addition to Dorrie Carlton’s specific businesses individual helpful data within the game titles the first newcomers price related to comparable. Randy Manley need to not to often be overlooked the following – he is recently been finally within innings in addition to subsequent within strikeouts. Their very own businesses probably required apart 6-10 within game titles started through the use of Manley, nevertheless they will bought simply two related to 3 game titles unexpectedly these folks triggered within the bullpen. Virtually every difficulties individuals businesses bought will be in reality along with your Mariners within Video games 5 within the 1995 ALDS, unexpectedly Manley area 3 innings within the bullpen, in addition to Video games 7 within the 2001 Earth String for the Diamondbacks within the Yankees unexpectedly their very own execute provided bring about Luis Gonzalez’s walkoff 1 at first using the real 9th.

Now based on the main get worried – will be in reality honestly presently there a big variation within the accomplishment within the a lot more than pitchers examining the standard lengthen of your energy in addition to postseason? Regarding LENGTHEN OF YOUR ENERGY, Nolan Jones (3. 19 to be able to 3. 07), Bert Blyleven (3.Harmon Killebrew Jerseys thirty-one to be able to some. 47), in addition to Expenses Seaver (2. 50 6 to be able to some. 77) discovered the specific decrease inside their individual specific ERAs utilizing their individual operate with your own personal individual postseason, even though decreases will be in reality little related to Jones in addition to Seaver. Dorrie Carlton will be in reality almost the identical pot mug pot mug wine beverages mug mug cup glass pitcher within the postseason because of the fact their very own function LENGTHEN OF YOUR ENERGY is unquestionably 3. twenty-two in addition to postseason LENGTHEN OF YOUR ENERGY 3. 26. Gaylord Perry discovered the most important start by making use of 3. 11 to be able to 6. 18, nonetheless although all of us talked about formerly you’ll discover there’s scaled-down take a look at component along with most.Paul Molitor Jerseys Developing a a good deal bigger take a look at component, the specific purses participator along with your best start is unquestionably Roger Clemens, through the use of 3. 12 to be able to 3. seventy-five.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени