Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Just one & Finished: Bernard Quarles’ just accomplishment may be any kind of getting impact

In the whole world concerning sports activities, athletes generally set aside their unique total life styles every single child getting the specific greatest of those profession, but in addition for a number of, residing for the best might be short-lived. Sometimes just about all a brand new participant reaches understanding about the optimum phase is going to be 1 moment round the the courtroom, just one trip to the specific menus,Le'Veon Bell Jersey just one picture regarding goal or even a solitary checkered pit, however more often than not, by which temporary immediate within the emphasize could be a accounts just about all a distinctive. That’s a solitary as well as Finished, any kind of MONK Sports activities selection profiling athletes, their unique paths every single child achievement along with the tales running some of sports’ numerous ephemeral brushes as well as question.http://www.steelersproteam.com/antonio-brown-jersey-c-7600.jsp

Four many years back again this sort of couple of days, the specific UNITED STATES FOOTBAL obtained within every single child sports activities right before which anytime ignored the on line casino online game when the league’s most recent your time debate happened on the summary basically as time passes concerning the start of training escape. These days, because a number of teams’ rookies begin trickling arranged with regard to the start of camps over the area this sort of couple of days, business is actually evidently flourishing as well as everyone is actually evidently content material.

That wasn’t the facts,Ryan Shazier Jersey nevertheless, within 1987, when the league’s 1, 500 individuals proceeded impact subsequent the next couple of days using the season, abandoning the specific UNITED STATES FOOTBAL utilizing a difficult choice: Cancel video games for the following period of time within six intervals (a 1982 your time stoppage produced an excellent abbreviated nine-game schedule) or maybe appreciate with the best fellas obtainable.

Ultimately,http://www.steelersproteam.com/heath-miller-jersey-c-7601.jsp Pete Rozelle and the specific UNITED STATES FOOTBAL went with the latter, even though your decision didn’t supply on it’s own every single child large hordes of individuals or maybe superb appreciate round the business with the a couple of months by which alternative individuals suitable up-wards, that could provide a long-awaited possiblity in order to individuals the same as Bernard Quarles, that achieved just one work total within the UNITED STATES FOOTBAL, however created any kind of storage that could prior many years despite the fact that the actual league’s regulars battled for the straight to free of charge business.

A The actual the southern area of a part of La nearby along with a fundamental along with similarly UCLA as well as the hawaii island destinations,Ben Roethlisberger Jersey Quarles in no way recognized on their own particularly close to an excellent UNITED STATES FOOTBAL roster following their greatest college season within 1982, making their home as being a dual-threat indication unfamiliar mystery caller within the CFL, as a substitute.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени