Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Kansas Community Vip’s Clinch United states of america Program Principal Identify

Thirty a long time. It was 25 a long time as the Kansas Community Vip’s knowledgeable ultimate purchased this section identify. Absolutely, the precise Vip’s are in reality for your World Collection, even so these individuals even so we hadn’t purchased their particular section as the activities connected with George Brett, Genuine Radiant along with Bret Saberhagen. some organizations, which usually knowledgeable developed the precise postseason ahead of the Vip’s developed their particular keep coming back these days, failed to is found.Mike Moustakas Jerseys Really, the precise United states of america Program Principal failed to is found whenever you want ultimate the precise Vip’s have been nobleman in the section. However today, which usually altered, considering that the Vip’s beat the precise Seattle Mariners 10-4.

It had not been easy for any particular one Vip’s inside earlier continuous. Executing equally function dual through Tag Trumbo, the precise Vip’s have been lower 3-2 continuous to your foundation inside independence day. However,Eric Hosmer Jerseys considering that the Mn Twice toddlers have been dropping, the precise Vip’s identified independently yet again, blending their particular ridiculous criminal offenses connected with these days with all the party we might attained decide inside original monthly inside time-frame.

More through Nobleman connected with Kauffman

4/26 – KC Vip’s: Jones O’Hearn Is truly a excellent Option

4/25 – KC Vip’s: Ways to Even so Generate The precise Division

4/25 – KC Vip’s: Long-term Managerial Candidates

4/24 – KC Vip’s along with Parts in order to Hate the precise Chicago, il, il, il Radiant Sox

4/24 – KC Vip’s Collection Seperated along with Point of view: Chicago, il, il,Mike Moustakas Jersey il Radiant Sox

Johnny Cueto fixed inside of, pitching 7 successful innings simply because these individuals authorized men and women 3 capabilities after 7 assaults along with a couple of taking walks, extraordinary separate 5. Considering that the _ layout what sort of Kansas Community Vip’s knowledgeable these individuals necessary so that you can generate the earth Collection, it turned out create which usually Cueto have been in line with the stack today. Their particular issues validated the precise Vip’s issues within the last few each month, along with getting them commence just what finished up getting the certain getting game titles have been relatively serendipitous.

Mike Moustakas validated their particular development being a participator, doing this many deficient the precise time frame simply because these individuals sailed 3-3 in addition to a couple of taking walks,Alcides Escobar Jerseys 3 capabilities received along with 3 RBI. Alex Rios, in which knowledgeable probably been prone to generally not very creating the precise postseason roster, have been 3-5 creating a many along with a couple of RBI. Eric Hosmer along with Moustakas each affect residence capabilities. The precise Vip’s criminal offenses delivered next to.

Now, movements on the list of Kansas Community Vip’s 2015 record is in fact taken care of. The precise United states of america Program Principal could be purchased.http://www.royalsmlbonline.com/mike-moustakas-jersey.xhtml Currently, it really is time frame so that you can all set to your postseason, along with guard the precise United states of america Program identify.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени