Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Kansas forty-nine, Syracuse 7

SYRACUSE, DEB. W., The fall of. 30 (UPI) – Ken Dorsey place regarding 345 meters in addition to two touchdowns in addition to Willis McGahee skilled two extended score works Weekend because the Kansas Hurricanes moved to be able to in the final motion in the Fiesta Meal using a 49-7 blasting related to Syracuse.

Miami (11-0, 6-0 Big East) extented the actual nation’s finest prosperous capability to be able to thirty-three game titles in addition to needs after which defeat Veterans administration Technologies subsequent Weekend to be able to safe to begin relationship? together with second-ranked Kansas Situation for your countrywide title on The month of january. 3 inside Tempe, Ariz.Troy Polamalu Jersey

The Hurricanes, which clinched no less than the actual uncover from the eighth Big Far eastern Conference title, have been decreasing in numbers via Pittsburgh this morning just before waiting around upon maintain for just about any 28-21 sucess. There is no this sort of stress Weekend within the Organization Dome, wherever Dorsey completed getting passes related to 12 meters to be able to Ethenic Sands in addition to 3 meters to be able to Andre Manley simply because Kansas collapsed upwards 565 total meters.

Dorsey enhanced their own odds for your Heisman Trophy via completing 16 related to 25 passes without any interception. Manley taken 6 passes regarding 181 meters.Troy Polamalu Jersey

Dorsey required to uncover the particular spotlight together with one more Heisman prospective client simply because McGahee skilled getting works related to 60 1 in addition to fifty-one meters regardless of utilizing precisely what appeared to be a little lower-leg harm.

McGahee, which transferred 14 events regarding 134 meters, provides rushed regarding 21 years old touchdowns this season to improve their very own university statement in addition to travelled inside the 100-yard label for your ninth time period this season.

The Hurricanes posted their very own 23rd straight Big Far eastern generate although Coach Beam Coker improved to be able to 23-0 inside their couple of years through Kansas. The particular Hurricanes furthermore extented their very own road prosperous capability to be able to 17 game titles.

Syracuse (4-8,Ryan Shazier Jersey 2-5) completed it is most severe time period inside 12 several years beneath Coach Steve Pasqualoni, which has appear beneath fire place regardless of the actual 129-63-1 statement within the university. The particular Orangemen experienced their very own most severe time period simply because 1982, anytime it absolutely was 2-9.

Miami organized the particular shape previously. Dorsey completed the actual 19-yard proceed to be able to Andre Manley on Miami’s initial carry out via scrimmage in addition to McGahee used using a 61-yard getting cost you ensure it is 7-0.

Dorsey introduced the particular Hurricanes about the seven-play,Lynn Swann Jersey 85-yard produce afterwards inside the beginning 1 / 4. Dorsey completed the actual 34-yard proceed to be able to Manley in addition to designated the particular produce using a score strike to be able to Sands.

The advantage elevated to be able to 21-0 previously inside the second anytime Dorsey completed passes related to thirty-three meters to be able to Manley in addition to 19 meters to be able to Jerr Geathers just before finding Manley for just about any three-yard getting.

One in the handful of lively locations regarding Syracuse showed up delinquent inside the initial 50 percent anytime this particular blocked the actual 48-yard region goal attempt via Todd Sievers in addition to marched downfield for just about any one-yard getting run via Walt Reyes.

Reyes transferred 15 events regarding 110 meters.

Any probability of the actual Syracuse come back completed previously inside the third 1 / 4 anytime Dorsey lofted the actual 68-yard proceed to be able to Manley to create the actual two-yard getting run via Quadtrine Downward slope.

McGahee rapidly produced about the 51-yard getting cost you ensure it is 35-7.Justin Gilbert Jersey

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени