Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Kenya Moore states ‘Millionaire Matchmaker’ sweetheart is actually hitched

ATLANTA, Might 12 (UPI) – Kenya Moore states current sweetheart Wayne Freeman is actually hitched.

The 44-year-old actuality celebrity as well as Freeman fulfilled upon Bravo sequence Uniform Matchmaker previously this season,Sean Weatherspoon Jerseys as well as Moore lately found the woman’s love get married another person per week following their own occurrence broadcast.

„Unfortunately I simply discovered these days how the guy WE fulfilled as well as dropped deeply in love with through Uniform Matchmaker had been hitched, inch your woman exposed Mon upon Instagram.Steve Bartkowski Jerseys

„I ‘m amazed as well as devastated to possess discovered of the information BY WAY OF social networking instead of through him or her straight, inch your woman discussed. „However,http://www.falconsofficialonline.com/tevin-coleman-jersey-c-1768.htm I’ll have confidence in adore as well as my personal center continues to be available to the person Lord offers personally. WE desire him or her nicely. „

Moore discussed a photograph associated with himself along with Freeman within 03,Ra’Shede Hageman Jerseys composing, „Sometimes you are able to invest all of your existence searching for Knight in shining armor Enchanting whenever a Full occurs. Thanks @pattistanger as well as @cynthiabailey10 as well as my personal enthusiasts for the adore as well as assistance as well as desire to have my personal joy.Matt Ryan Jersey inch A photograph submitted through Kenya Moore (@thekenyamoore) upon Marly twenty two, 2015 from 7: 32pm PDT

Moore is really a previous Skip UNITED STATES contest champion that presently superstars upon Bravo sequence The actual Average women associated with Atl. The truth celebrity became a member of this program within period 5, as well as final made an appearance upon component 3 from the period 7 reunion unique Weekend.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени