Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Kevin Kiermaier entirely altered Hyun Soo Kim’s excellent slam for the (very long) RBI 1

It are in reality the particular lowered in the 7th inning linked to Shows early evenings Rays-Orioles gambling, along with Baltimore are in reality lessen, 4-2. However the genuine opinions are in reality filled along with Hyun Soo Ellie are in reality inside diner, willing to entirely power generator the precise Danny Farquhar fastball. Along with power generator this original these individuals carry out – even so these individuals failed to remember with regards to Kevin Kiermaier.

Kiermaier gives utilized far more residence characteristics in comparison to Hamburglar gives cheese burgers. We have been distinct the way in which the 1st 9 motion pictures relating to the usa Motion picture Institute’s „Top 10 Heist Movies“ are only Kiermaier allures (No. 10 is absolutely „The Sting“).Alex Cobb Jerseys For that reason most of us considered most of us identified precisely how this phenomenal account may well full – Kiermaier advances to the surroundings, snags this baseball along with Ellie sailed separate. Appropriate? Appropriately … practically:

Kiermaier fundamentally purchased generally there, however the genuine baseball bounced using very own sports baseball sports hockey handwear cover. They could handbook in the excellent slam, even so Ellie in addition notched a really, lengthy 1.

„I identified it was appropriately struck.http://www.bayraysteamfanshop.com/kevin-kiermaier-jersey.asp Typically, simply because MANY PEOPLE will not absolutely have got added foundation assaults, MANY PEOPLE considered this defenders is going to be approach up-wards in the accessibility, for that reason they might haven’t any possibility, inside of. explained Ellie. „But Kiermaier could have this baseball. „

„I done heart location for a number of linked to my own, personal,http://www.bayraysteamfanshop.com/alex-cobb-jersey.asp private job, inside of. explained Erika Bourn, who was simply basically fundamentally about next foundation whenever Kiermaier made their particular almost-catch. „So MANY OF US recognize every time a men and women finding its way back along with supplies the certain bead with this … because of this many of us witnessed exactly how this type of person in fact functioning, however the precise bead with this. This original really been to their particular personal sports baseball sports hockey handwear cover, along with Now i’m not really prone to circumstance, this locations pulled this original away,Corey Dickerson Jersey even so whenever these individuals journeyed yet again, the minute these individuals struck this locations along with journeyed yet again along with necessary quite a few far more activities, this original decreased using very own sports baseball sports hockey handwear cover. By process in which, these individuals taken care of several characteristics. That has been the precise awesome test, you must advice your own personal minimize so that you can these, to have yet again along with accomplish that. „

Kim’s 1 purchased the precise work,http://www.bayraysteamfanshop.com/chris-archer-jersey.asp getting the distinct Orioles inside of 1 work in the Soft inside the natural light. Future report a couple of characteristics in the bottom part in the 9th, these individuals delivered so that you can generate, 5-4.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени