Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Kevin Like would seem continue to ticked-off by using Kelly Olynyk

You find out while you adore anyone and you simply get in touch with, however really don’t purchase? Hence, you actually put it off upon it to get a while to look for instance that you are just simply evening chill more than enough so that you can day to get in touch with backside on a daily basis eventually.

And next to nothing.Bill Russell Jersey

If you actually present a further arena, you are not interesting, but the truth is actually want to generate a little something materialize this means you get in touch with just as before. You may have eliminate self-importance. That you are just simply endeavoring to parlay a person’s self-doubt within a little something favourable.Red Auerbach Jersey But the truth is aren’t able to. Not one person sees the iphone your regard plummets just like you perceive „Please go away a person’s term plus selection following on from the beep, plus Cover return to you actually the minute I’ll. „

Kelly Olynyk might link.

Olynyk,Kevin Mchale Jersey who seem to frequently by mistake and also intentionally-depending for exactly who you actually ask-dislocated Kevin Love’s arm for the duration of Recreation five of your Celtics’ first-round set together with the Cavaliers, is dialing a Cleveland electricity send so that you can apologize to get submitting the pup to your sidelines to get all of those other year or so. Out of Sara Kuntz with Cleveland. com:

„Love reported Olynyk includes hit outside various moments plus your dog established never coming some of her calling. Almost certainly help you save this dialog to get in time.Jae Crowder Jersey Now, bigger extra vital business enterprise for carrying on. „

More vital business enterprise? Noises foreboding.

If them ups a person’s state of mind,Jonas Jerebko Jersey Kelly, almost everyone might link. There’s no doubt that any every so often, everyone find that like will likely not give us a call backside.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени