Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Kid many years malnutrition, obesity risk installed on mom’s belief

HOUSTON, ’04 20 (UPI) – Obesity along with malnutrition within kids are often associated with mothers’ belief associated with pounds since it pertains to wellness, leading to a lot more than 50 % associated with dad and mom in our analysis considering their unique obese in addition to overweight kid includes a healthy pounds.

Researchers inside the College associated with Houston found in analysis associated with low-income immigrant Hispanic moms which they noticed their unique kid’s pounds happen to be frequently dependent by themselves locations associated with pounds.

Mothers are actually concerned about acquiring obese in addition to overweight happen to be much more not likely every single child hyperlink pounds as well as wellness, and many moms a lot less concerned about their unique kids being overweight believed they’d not require dangerous lbs since they obtained older,Jose Altuve Jersey good analysis, released within the diary Neighborhood Wellness Health care.

A analysis lately discovered almost three-quarters associated with men along with two-thirds associated with women in the usa are often obese in addition to overweight. Without having intervening formerly, scientists from the brand-new analysis recommend it will come to be continuously hard every single child deal with the specific country wide obesity uncertainty.

The scientists recommend healthcare specialists help to make suggestions every single child dad and mom regarding diet program, rest along with workout as being a approach to intervening formerly to avoid all of them by way of being obese later on within residing.Tyler Ervin Jersey

„Mothers might actually hyperlink ‘health’ as well as ‘weight, ‘“ Doctor. Daphne Hernandez, an excellent helper teacher inside the College associated with Houston, pointed out within the pr release. „They might think that excess body fat is required to help in enhancing the specific kid’s wellness. The specific way of thinking the way the ‘chubby infant is usually a healthy baby’ might be favored.Lamar Miller Jersey So the method moms notice their unique kid’s wellness seems to be cautiously associated with their unique pounds placement. „

For the research, the specific scientists examined information on ninety 6 low-income Hispanic moms along with their unique young children, discovering 50 four % associated with moms with an obese in addition to overweight kid recognized the particular kid due to the fact „about the most effective pounds. „

Mothers worried about acquiring obese happen to be 3 times susceptible to get worried the particular kid might come to be obese, even though moms that recognized the particular kid due to the fact a lot less healthy happen to be two times simply because susceptible to disregard their unique kid’s pounds, the specific scientists documented.Brian Cushing Jersey

Nurses, particularly bilingual types, should create checks along with medical procedures every single child recommend upon much better diet program choices – much more vegetables and fruit, a lot less nice beverages along with treats – along with building each and every workout along with rest, Hernandez pointed out.

„It is actually hard to diminish the specific kid many years obesity price associated with repeat expenses whenever dad and mom cannot particularly figure out which their unique kids are often obese in addition to overweight, within.Braxton Miller Jersey Hernandez pointed out. „They might realize that the kid won’t have dangerous lbs later on as soon as they changes higher in addition to can get older, even so the scenario definitely requires a excellent treatment which explains along with encourages a highly effective life-style. „

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени