Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Kind, Comfortable conquer Coming up meant for lastly instantly beauty

NEW YOU’LL BE ABLE TO (AP) The moment Dwyane Kind combined with the Comfortable visit Brooklyn, many of them can be found lacking which has a obtain.

Wade acquired 10 associated with his / her thirty particulars in the last 1 4th, Hassan Whiteside additional within 20 particulars along with 13 rebounds,Alonzo Mourning Jersey combined with the Comfortable conquer this particular Coming up 104-98 along with Sunday evenings in relation to lastly instantly beauty.

Miami offers acquired just about all 5 inside a remove alongside Brooklyn along with 11 about the previous 13 events on the way.

“Dwyane obtained a geniune pep along with his / her proceed. Which they’re created his / her vocation along with, “ Comfortable expert Erik Spoelstra stated.Chris Bosh Jersey “He obtained all the dessert info planning. “

Goran Dragic additional within ’04 particulars, Gerald Environmentally friendly obtained 13 along with Justise Winslow acquired 11 meant for Vegas.

Brook Lopez acquired 20 along with Jarrett Jack port interface obtained twenty three particulars along with 10 enables using the Coming up, just who get rid of an additional a number of gaming game titles within their six-game homestand.Josh McRoberts Jersey

The Comfortable led by way of 11 particulars along with Wade’s containers getting 5: grow older fourteen ultimately remaining in the lastly 1 4th, nevertheless the actual Coming up drawn aside within 86-85 along with Jesse Sloan’s three-point participate in getting 7: thirty-one ultimately remaining in the exercise.

The Comfortable consequently created the 11-2 perform, in order to limit this by way of another containers by way of Kind getting 5: ’09 remaining.

The Coming up piece them to assist 101-98 the moment Jack port interface produced a number of cost-free leg techinques getting 1: 01 ultimately remaining.Justise Winslow Jersey Nevertheless, Kind countered which has a floater getting 43 times remaining.

“You never discover, “ Kind stated. “Last exercise I purchased a lot of great pictures along with Woodstock along with would not impact him or her reduce.Shaquille O’Neal Jersey AFTER I told the actual teammates obviously obtain these types of comparable pictures versus Brooklyn, there are starting. “

Thaddeus Clean experienced skipped some kind of sluggish layup inside the Nets’ long term individual. Kind purchased this particular recuperation along with Brooklyn would not invest some kind of powerful. Vegas jogged this particular watch reduce along with Dragic experienced skipped utilizing a 3-pointer getting 12 times ultimately remaining along with Jack port interface carried out similar getting 7 times remaining.

Dragic completed obtainable this particular critiquing utilizing a cost-free location getting 5 times ultimately remaining.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени