Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Kind guarantees $20 concerning WTC

NEW YOU CAN, Nov. sixteen (UPI) – Film overseer associated with Homeland Security Expenses Kind frequented Floor Virtually no inside the Earth Company Middle Concludes along with certain how a Blossom flower rose bush management can happen by means of in regards to the $20 thousand within aid certain carrying out a September. 11 terrorist episodes.

„I basically desired to guarantee a person according to the actual head associated with america which their very own expression is actually just like platinum, within. Kind pointed out. „If you’ll need the specific $20 thousand, so you will in all probability, you’re going to get this specific. „

But people within the Ny congressional delegation situation which while using the building expenses associated with battling bioterrorism, homeland security along with the battle within Afghanistan, Ny won’t begin to begin to see the whole $20 thousand approved by way of The actual legislature.

Although The actual legislature OKd a minimum of $20 thousand within the $40 thousand approved to take care of the specific final results within the terrorist episodes, the specific Vibrant Home offers launched beneath $10 thousand and possesses certain much more financing „later. „

New You can congressional reps, mainly Democrats, along with upstate Republicans became a member of upward along with to get the whole $20 thousand launched because of the fact „businesses are often producing choices these days combined with the subsequent day time upon whether or not they will remain within Ny along with we should visit a company authorities dedication every single child Ny.Justin Houston Jersey

Ridge, referred to as every single child their very own recently produced publish by way of Head George WATTS. Blossom flower rose bush within the wake up within the terrorist episodes, discussed occasions he’d located via „Windows in regards to the World“ cafe close to the best associated with among the Twin Methods.

„(Visiting the specific site) results a person truly actual in addition to a genuinely individual in addition to a genuinely psychological method, within. they pointed out.

Firefighters along with cops within Ny might not contain the best earnings, nevertheless they often experienced the very best advantages along with pensions due to the danger these people encounter within the type of responsibility.

The types of the larger in comparison with four hundred uniformed employees ruined on the planet Company Middle be entitled to several survivor advantages. Their very own situation provides similar to the specific firefighter in addition to officer’s income for a lifetime for that coping with friend. Ny provides one-time repayment add up to 1 year’s income for that coping with friend.

The scenario provides Funeral service support Grants or scholarships concerning coping with dependents toward the price tag on academic expenses along with costs to go to any kind of neighborhood in addition to person university within Ny.

The regulators includes a firefighter along with recognized advantages load up offering you the particular one-time tax-free repayment associated with $150, 000 every single child households nonetheless included in the authorities anti-terrorism regulations handed final four weeks the amount grew up every single child $250, 000. Coping with kids close to grow older twenty-two obtain $558 month-to-month to go to university fulltime under the us government technique.

In add-on toward the federal government survivors’ advantages,KeiVarae Russell Jersey every single romantic relationship raises cash concerning coping with households and many absolutely no income companies happen to be created carrying out a Earth Company Middle episodes. Nan Rudolph Giuliani pointed out $40 1000 within inspection reports inside the Twin Methods Company accounts will likely be within the snail postal mail Concludes. The specific nan pointed out duties are often: $75, 000 concerning coping with buddies; $25, 000 concerning kids 12 along with under; $10, 000 concerning kids greater than 12. Whenever sufferers experienced virtually no friend in addition to kid, dad and mom might obtain $50, 000.

Gov. George Pataki pointed out their very own situation Earth Company Middle Decrease Company accounts set up by way of their very own management might supply $30 1000 associated with it’s $35 1000 complete beginning Thanksgiving holiday vacation holiday 7 days. Inspection reports amassing at least $5, 000 vanishes every single child regarding four hundred households at first, along with programs will likely be delivered to an additional 3, 3 100 households, based on Pataki.

The Town Division associated with Transport offers knowledgeable motorists which due to elevated vacation website visitors people in order to New york are often suggested to make use of neighborhood transport should you might.

The Concludes right before Thanksgiving holiday vacation holiday,Joe Montana Jersey website visitors quantity is actually vulnerable to turn out to be 8 % a lot more than regular, as well as eighty, 000 extra vehicles anticipated within New york. The specific anticipated quantity is actually 1, 056, 000 vehicles.

In add-on, you will observe the particular three-hour car car parking restrict concerning cars along with industrial vehicles within Midtown New york, along with convey coach lanes upon Lexington Method will likely be continuous.

The town can also be preventing night road along with pavement making for the relaxation in the 12 many weeks apart from within Reduce New york near the Earth Company Middle region along with the airplane event site within the Rockaways, The entire.

Many people who making it through within Electric batteries Play ground Town near the Earth Company Middle have been effective at go back to their unique houses carrying out a terrorist episodes nonetheless discovering their unique cars are in fact a great deal tougher. Investigation by way of cable television data tv cease Ny 1 discovered which cars leftover close to Floor Virtually no cars happen to be polluted as well as muck along with rubble, later on towed, right now a number of cannot look for a solution inside the town upon in which the cars happen to be employed.

Despite pronouncements „that United states well-liked life-style will probably be totally transformed using the September. 11 terrorist episodes, within.Justin March-Lillard Jersey the particular country’s pleasure organization appears virtually be thankful carry out prior to the assault, good advertising as well as product sales marketing communications professional.

„I believe 1 meaning in the is actually that folks undoubtedly are a fickle, heartless way of life, as well as without any attention period of time, along with we’re able to turn out to be astonished along with understanding toward a number of terrible occasion, nonetheless we’re able to merely turn out to be astonished along with understanding for about 10 events, within. Robert Thompson, within the Middle for the Analysis associated with Well-liked Tv via Syracuse University’s Newhouse College associated with Neighborhood Advertising as well as product sales marketing communications.

The proper meaning, based on Thompson, is actually which The united states must be celebrating the specific resiliency associated with it’s life-style should be life-style „so really fickle which some thing for example truly September. 11 might completely change it’s not really efficient, along with unlikely genuinely healthy. „

According every single child town regulators:

– 3, 554 launched lacking by way of police

– 632 are in fact launched ineffective

– 589 entire body are in fact identified

– 1, 895 perishing certification applications

– 463,Travis Kelce Jersey 810 plenty of rubble eliminated

– 104, 265 plenty of metal removed

– 568, 075 complete plenty of pollutants removed

– forty-nine, 371 truckloads eliminated debris

(Reporting by way of Alex Cukan within Albany, N. WATTS. )

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени