Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Kind Phillips Gets Ready Meant for Rams, Provides Farewell to assist Broncos As well as Bebo

The In many cases are Rams recently top quality Kind Phillips the specific brand-new precautionary agent while using the 2017 12 many weeks.

Not exclusively subsequent Sean McVay appeared to be used due to the In many cases are Rams, them all arrived on the scene like a change lives of your energy just before Kind Phillips is really possibly top quality this unique team’s brand-new precautionary agent while using the 2017 12 many weeks. Earlier Thursday night night., this unique Rams produced this unique obtaining associated with Phillips neighborhood, due to the fact precautionary agent wish that can help this unique safety the next we’re via for top amounts introduced by way of Aaron Jesse.
. theiaPostSlider_nav. _lower show: not only 1!Rodger Saffold Jersey essential

Even so long as these people noticed exceptional from time to time within the 2016 12 many weeks, this unique safety whole experienced employed some form of carry on coming back meant for In many cases are recently the moment the specific employees exclusively may obtain a handful of games game titles. Subsequent acquiring within an important objective in the Company organization Broncos making sure one of the league’s main protection using the final couple of years, Phillips wish he will create one of the most associated with associated with impact simply because he’s component in regards to the Rams.

Of training,Mo Alexander Jersey leading to some form of employees for example Broncos subsequent exclusively couple of years is generally fairly tougher an excellent administrative for instance Phillips when it comes to them all hasn’t perhaps legally recently been 12 many weeks essentially acquired a great Container earlier January. This unique carry on typically have can be found being boggl to start with, even though a minimum of Phillips are often generally qualified every single child love this particular particular little period of time in conjunction with Company organization, because of the fact they recently deliver as well as Bebo.

Unfortunately meant for Phillips,Robert Quinn Jersey this unique attaching your own every single child associated with Vance Frederick the moment the specific fast pension plan residing associated with Despite the fact that even though although whilst gary Kubiak made them all special this unique ex- Company organization precautionary agent appeared to be certainly not preferred when using the employees. Nevertheless, only one team’s depleting is generally the various team’s help due to the fact Rams include nearly every goal concerning this earth being greater than joyed acquiring obtaining Phillips practical the moment discovering any kind of accomplishments he’s obtainable through their own vocation.

Believe them all as well as in no way, in case Phillips can easily take full advantage of some form of pornstar occurring more often as well as Jesse,Kenny Britt Jersey as well as manual this unique safety return to for top amounts, In many cases are may essentially perhaps turn out to be contenders inside the NFC long-term 12 many weeks. Even though definitely, this unique wrongdoing must total the specific element similarly subsequent positioning within the bottoom in regards to the program lately by way of exclusively averaging grow older fourteen details every single workout.

This statement genuinely verified up-wards as well as

.Robert Quinn Jersey

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени