Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Kirby Wise apparently to become tabbed Atlanta trainer

Days following separating along with mind soccer trainer Tag Richt, Atlanta apparently is able to employ The state of alabama protective planner Kirby Wise because their alternative.

Both Atl Journal-Constitution as well as ESPN documented which Wise is within collection to find the Atlanta work. Based on the paper, the actual attributes had been within discussions along with a offer might be introduced Weekend or even Mon.Erik Walden Jerseys

Wise, the 39-year-old Atlanta indigenous, performed protective back again for that Bulldogs through 1995-98. Following faltering to create the actual Indiana Colts being an undrafted free of charge broker, he or she started their training profession being an admin helper with regard to their alma mater within 1999.Vontae Davis Jersey

Wise trained protective back again from Valdosta Condition within 2000 prior to getting the actual Blazers’ protective planner the next 12 months. Then invested 2 yrs like a move on helper from Sarasota Condition.

Within 2004, Wise had been LSU’s protective shells trainer, as well as he or she came back in order to Atlanta the next 12 months to train the actual operating shells.Arthur Jones Jerseys

Following a stint within the NATIONAL FOOTBALL LEAGUE within 2006 since the Ohio Dolphins’ safeties trainer, he or she became a member of the actual Pink Wave because helper mind coach/defensive shells trainer within 2007. Because 08, he or she offered because Alabama’s protective planner.

Within 06,Trent Cole Jerseys The state of alabama created Wise the country’s highest-paid helper trainer from $1. 5 zillion each year. Based on the Journal-Constitution, 3 years stick to Smart’s The state of alabama agreement which includes the buyout of around $500, 000.http://www.coltsofficialonline.com/frank-gore-jersey-c-1769.htm

Wise and also the Pink Wave tend to be get yourself ready for the actual Southeastern Meeting tournament online game towards Sarasota upon Sunday, and that’s why the actual statement is not prone to arrive within the next couple of days.

Richt had been terminated following heading 145-51 within 15 months from Atlanta. The actual Bulldogs proceeded to go 9-3 this year however dropped in order to crucial competition The state of alabama, Tn as well as Sarasota.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени