Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Kyle Shanahan Manages to lose Tote That contains Falcons Playbook, Pats As much as Absolutely no Great Once again?

Atlanta Falcons unpleasant planner Kyle Shanahan briefly lost the tote that included all of the team’s unpleasant programs. Backpack-gate?

Media periods throughout Extremely Dish 7 days could be crazy as well as harried encounters, as well as Kyle Shanahan offers discovered this particular very first hands following Mon night’s press evening within Houston.

According in order to CBS Sports activities, Shanahan’s back pack – that for many unusual cause included every thing he or she required (including the actual playbook) with regard to their Extremely Dish planning – inexplicably vanished throughout the job interview program.Ricardo Allen Jersey

The scary of each and every Falcon enthusiast. Kyle Shanahan on the point of encounter the actual Patriots, rushing close to searching for their playbook as well as online game programs, uttering what, “I’ve reached think it is. ”

Backpack-gate!

Cheats! All of us understood this!Dwight Freeney Jersey The actual Patriots tend to be as much as their own aged methods as well as attempting to obtain the aggressive advantage on the group they might be overmatched towards.

OK fake security alarm, it had been the safe misconception evidently.

Per the actual CBS statement, Artwork Spander, the columnist for that Bay area Examiner, experienced unintentionally snapped up Shanahan’s back pack within the press people region exactly where Shanahan experienced foolishly remaining it…

And after that do exactly what?

Well,Jonathan Babineaux Jersey formally he or she came back the actual back pack in order to it’s rightful proprietor, making as well as finish towards the three-state manhunt Shanahan experienced unquestionably known as within whenever their products had been very first found lacking.

But let’s backtrack.

San Francisco Examiner? Isn’t how the town exactly where Shanahan is actually rumored to become going following the finish from the period? Err. The actual piece thickens.

Several reviews corroborate how the attache that contains the actual extremely deceptive products had been lacking for any close to 20 min’s.Desmond Trufant Jersey How much time wouldn’t it took Spander to seize their smart phone, click several photos after which textual content Expenses Belichick using the “I’ve obtained that which you need…for the price” information?

Oh difficult, difficult Patriots…the Falcons had been ready for the shenanigans.

The unpleasant performs as well as almost every other delicate bit of info had been included on the Ms Area Guide Professional along with encrypted security passwords (and most likely some kind of fingerprint coordinating, retina check out technologies too provided the actual circumstances).

So go back to your own homes…nothing to determine right here. Just about all is actually nicely within Houston.Julio Jones Jersey

But when the Patriots’ protection appears to understand each and every proceed Shiny Thomas is actually producing 3 actions prior to he or she can make all of them, all of us might have to subpoena Mr. Spander regarding individuals 20 min’s he or she invested using the Falcons’ home.

This post initially made an appearance upon

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени