Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Lace Jazz: Fran Bolomboy, DeAndre’ Bembry Return to Celebs in whatever way you prefer

Just a few fast evenings previously, MY SPOUSE AND I mentioned regarding Lace Jazz beginner Fran Bolomboy obtaining reassigned for that Salt Fish-pond City Celebs. Despite the fact that the actual Celebs obtained any kind of route gaming within Towards the south Dakota regarding Sunday, MY SPOUSE AND I opined the actual large individual could possibly obtain a instruction within, following quickly obtain had been remembered concerning Utah’s gaming unlike the actual Nobleman the night time period right before.

Sure sufficient,Karl Malone Jersey Bolomboy may be once again with the Jazz regarding Weekend break nighttime. Nevertheless, the specific 22-year-old nevertheless could match up-wards for the Celebs gaming regarding Sunday. To convey by which Bolomboy offers moved energetically ahead as well as backward relating to the a few golf equipment is definitely an understatement –

However, he’s certainly not the only individual to possess once again with the Celebs about the sunday as well as weekend.

Sunday in addition apparent the specific Celebs return concerning Altlanta ga Hawks mentorship DeAndre’ Bembry by way of the specific D-League’s flexible task theory. Just a few fast several weeks previously,Rudy Gobert Jersey Bembry gently came straight into Celebs landscape as well as obtained the very best poor effectiveness within the team’s fast background. Within the route assault with the DEB. ANY KIND OF. D-Fenders, they possess obtained 35 products regarding 16-of-22 shooting.

Against the specific Sioux Arrives Skyforce regarding Sunday, Bolomboy as well as Bembry created their unique return in whatever way you prefer.Gordon Hayward Jersey

In 30 4 times concerning appreciate, Bolomboy possess obtained any kind of game-high 12 products regarding 8-of-14 shooting as well as 7-of-8 out of your sequence. They in addition aimed Salt Fish-pond City within rebounding along with 12.

Bembry, within the imply period, possess obtained 20 products, achieving a few three-pointers,Joe Johnson Jersey every single child opt for six rebounds, a number of allows for in addition to a handful of steals.

Despite large video games originating from Bolomboy as well as Bembry, the specific Celebs ultimately didn’t hit shell out dirt just as before. The specific Skyforce gained the activity 97-88 due to an enormous following a quarter. With the harm, the specific Celebs reduced every single child 2-10 round the season.Adrian Dantley Jersey

The Celebs following gaming seriously isn’t till 12, associated with 16, which means Bolomboy will probably be once again with the Jazz concerning Wednesday’s gaming unlike the actual Okay City Miracle.

Still, prevent becoming amazed in case the large individual is going to be gathering much more gasoline products ultimately.

This write-up in the beginning arrived on the scene regarding

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени