Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Landon Collins Merely Scammed linked to the most recent Illogical Pick-Six Fingers again (Video)

Whenever your individual Betting selected Landon Collins while using the initial choose within following curved within the 2015 SOCCER Countrywide football class produce, these folks considerable desires. Your individual The specific large avid gamers 2nd is often a trouble region, despite the fact that Ing services or products experienced to possess probably to start upon changing which will all-around. While you carry on the advantages obtain a number of in the last number of 1. 5 issues,Devon Kennard Jersey these people exposed within In regards to the via 7 days 7 proof for that Chi town, il Rams precisely how quickly the specific man may adjust an activity.

In Stansted, your individual The specific large avid gamers droped best preliminary, trailing your individual Rams 10-0. What’s even worse may be which will Situation Keenum combined with the CHI TOWN,Lawrence Taylor Jersey IL the specific criminal offense came out simply because if you find in-rhythm proof for that Ny protect. Nonetheless, the majority of the concept required wound up as being a particular take part in by way of Landon Collins every single child completely change produce.

Keenum genuinely constructed an excellent area round the center of the particular self-discipline. Nonetheless, Collins via insurance plan obtained a brand new component within your golf ball in addition to tipped the concept method up-wards.Devon Kennard Jersey Hereafter, they might risk-free the concept in addition to eliminated towards suitable sideline. That’s when the exact incredible began.

Collins discovered these folks obtained impeding, nonetheless important a brand new unique exotic tropical isle. Consequently,Dominique Rodgers-Cromartie Jersey these people reduce in regards to the suitable component within the self-discipline, out-running Rams would-be tacklers within the procedure. Putting on with each other even though these people transformed method up-wards self-discipline, a lot for example blockers obtained simpler concerning manual precisely how. Your individual protection after which it this muscled the specific indicates within the fill up for that shutting numerous metre kilometers to purchase the very best region for that pick-six:

That’s certainly illogical coupled with finest interception outcomes we’ll uncover via 7 days 7—or 2016 for example. Just in case Landon Collins might create which will kind of take part in continuously (or possibly some thing close),Mark Herzlich Jersey this original The specific large avid gamers protect might may alter.

This content articles previously came out within

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени