Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Larry Fitzgerald will be ‘uncertain’ concerning enjoying inside 2017

The Arizona ( az ) Cardinals have got limped their particular approach from the 2016 time of year, at present having any 5-8-1 document right after profitable 13 game titles this past year. They will chop down approach under anticipations regardless of possessing just about the most skilled rosters inside the AMERICAN FOOTBAL, and also items aren’t more likely to acquire any benefit inside 2017.

Quarterback Carson Palmer and also wideout Jimmy Fitzgerald are usually equally issue signifies regarding subsequent time of year. With the a couple of,John Brown Jersey Fitzgerald will be a lot more likely to be able to stage far from the sport, and also in addition he’s discussing it’s a really genuine chance.

“I wouldn’t point out in which I’m thinking about that today, ” Fitzgerald mentioned, by means of the particular team’s established web site. “But I’m unsure regarding just what My goal is to carry out dancing.A.Q. Shipley Jersey MY PARTNER AND I nonetheless really like the sport, I enjoy your competitors, I enjoy getting across the fellas and also fighting to get a world-class. That’s an enjoyable experience for me personally. That’s sort of in which I will be with today. I’m actually merely dedicated to these kinds of previous a couple of game titles.Brandon Williams Jersey

Fitzgerald, thirty three, remains beneath deal with all the Cardinals inside 2017, and so the funds and also economic safety remain right now there. And also it’s not necessarily concerning the fact this individual qualified prospects the particular little league together with 98 draws, or perhaps in which he’s getting close to his / her career-high regarding 109 because section.David Johnson Jersey

He desires to acquire and also be competitive to get a Very Pan, that your Cardinals clearly aren’t carrying out today.

“I don’t enjoy for your private awards or perhaps draws or perhaps meters, ” Fitzgerald mentioned. “Those are typical great footnotes by the end with the evening, yet … an individual enjoy to be able to acquire.Justin Bethel Jersey And also if you are sitting down in the home, observing some other clubs be competitive to get a world-class which you thus really need, that sets any poisonous, poisonous style within your oral cavity. ”

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени