Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

LeBron’s marketing company reduces Arthur Manziel — in many cases are Browns subsequent?

Was the particular hairpiece combined with the artificial mustache the ultimate existen? That’s through which existen prone to split the particular camel’s once more that’s Arthur Manziel’s function like a sporting activities player/celebrity — a minimum of with regards to Cleveland is really worried?

On a similar evening that people observed LeBron Jesse link their own concern concerning Manziel’s off-field programs,Joe Haden Jersey James’ marketing company, LRMR, introduced it absolutely was sliding Manziel like a client.

„We’ve made a decision to be able to overview our personal conventional method of exchanging in addition to Arthur,Jamie Collins Jersey “ Maverick Billings, James’ good friend which features LRMR, suggested cleveland. com.Austin Pasztor Jersey „… Due to the fact Arthur desires to spotlight individual enhancement, the next thing regarding their own function in addition to due to the fact LRMR is actually constantly concerning the increase previous marketing, most of us produced the particular standard option it’s already been far better eliminate our personal method of exchanging. „

Is LRMR’s alter any type of prelude to another region trunk area — in this instance,Nate Orchard Jersey sporting activities cleats — in order to decrease? Using the Cleveland Browns purchasing a completely new authorities which has analytics expert Robert DePodesta, they will don’t will need outstanding metrics finally the actual quarterback in addition to Manziel’s sub-par report — 2-6 like a basic, much better touchdowns in addition to much better interceptions and also a function passer placement regarding 74.Corey Coleman Jersey several — in addition to continuing off-field problems will probably be much more issues in comparison with he’s well worth. Combined with the thoroughly clean Cleveland greatest work place will probably be extra from your final decision in order to set up Manziel inside the initial circular inside 2014.

Following LeBron’s instant, the particular Browns is really possibly close to decrease Arthur Sporting activities reduce. Subsequent we’ll uncover anytime Jerry Jones might definitely nonetheless need Manziel inside Dallas. Possibly Jones will discover your pet a fresh marketing company, furthermore.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени